Úpravy úlohy DE1 v systému LABI

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úpravy úlohy DE1 v systému LABI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František
dc.contributor.author Kašný, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:38:36Z
dc.date.available 2010-07-18T22:38:36Z
dc.date.issued 2010-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11544
dc.description.abstract Tato práce se zabývá úpravou úlohy DE1 v systému LABI, která byla vytvořena pro výukové účely na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se identifikací již vytvořeného modelu DE1 s názvem " Regulace teploty" a následným výpočtem konstant regulátoru, podle získaného přenosu. Tato práce řeší analýzu problematických míst úlohy (nastavování regulátoru, kvalita regulace) v hardware a software a následné zavedení návrhu pro úpravu podle výsledků analýzy. Analýza je také podnětem i pro programátory aplikací k úloze, kteří nalezené problémy průběžně můžou upravovat. Výsledky úprav jsou také zpracovány do nového návrhu laboratorní úlohy DE1 cs
dc.format 74 cs
dc.format.extent 2897910 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Remote experiment DE1 en
dc.subject LABI en
dc.subject Control of temperature en
dc.subject identification en
dc.subject analysis en
dc.subject synthesis en
dc.subject Vzdálený experiment cs
dc.subject DE1 cs
dc.subject LABI cs
dc.subject Regulace teploty cs
dc.subject Identifikace cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject syntéza regulace cs
dc.title Úpravy úlohy DE1 v systému LABI cs
dc.title.alternative Edit problem DE1 in system LABI en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kovář, Josef
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated This study is concentrated on adjustment of project DE1 in system LABI that was created for studying purposes on University of Thomas Baťa in Zlín. This study is concentrating on identification of already created model DE1 with name "Regulace teploty- temperature regulation" and calculation of constant of regulator according to received transfer. This study is solving the analysis of problematic parts of project (setting the regulators, quality of regulation) in hardware and software and implementation of proposal for adjustment according the results of analysis. The analysis is also an impulse for application programmators, who can continuously correct found mistakes. Results of changes are also elaborated in new proposal of Laboratory project DE1 en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12593
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject syntéza regulátorů cs
local.subject identifikace systémů cs
local.subject controllers design en
local.subject system identification en


Files in this item

Files Size Format View
kašný_2010_dp.pdf 2.763Mb PDF View/Open
kašný_2010_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
kašný_2010_op.doc 258Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account