Problematika pohledávek ve firmě Servis Vraník s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika pohledávek ve firmě Servis Vraník s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vanča, Petr
dc.contributor.author Hermanová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:50:19Z
dc.date.available 2010-07-18T22:50:19Z
dc.date.issued 2009-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11565
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na řízení pohledávek ve firmě Servis Vraník s.r.o. Je rozdělena na část analytickou a část teoretickou. V teoretické části je popsán podnik, jeho okolí, v druhé části součinnosti předcházející vzniku pohledávek a v závěru jsou charakterizovány pohledávky, jejich druhy, pohled v účetnictví a možnosti zajištění pohledávek. V analytické části jsem představila firmu Servis Vraník s.r.o., provedla jsem analýzu pohledávek, závazků, zadluženosti a jednotlivých odběratelů. Na závěr je navrženo řešení pro lepší řízení a výrazné snížení neuhrazených pohledávek. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 1095811 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Podnik cs
dc.subject odběratelé firmy cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject zajištění pohledávek cs
dc.subject analýza pohledávek cs
dc.subject Enterprise en
dc.subject customers en
dc.subject claim en
dc.subject claims indemnity en
dc.subject claims analysis en
dc.title Problematika pohledávek ve firmě Servis Vraník s.r.o. cs
dc.title.alternative The Issue of Claims in the Company Servis Vraník s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2010-01-14
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the management of claims in the company Servis Vranik s.r.o. The thesis is divided into analytical and theoreticalparts. The theoretical part describes the company and its surroundings, the second part deals with interaction of the previous claims and in the conclusion the claims are characterised by their types, as well as status of the accounts and the possibility of guaranteeing the debts. In the analytical part I introduce the company Servis Vranik s.r.o. and conduct an analysis of claims, liabilities and debts and disassemble the purchasers. Finally, I propose a solution for better management and significant reduction in outstanding debts. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13453
dc.date.assigned 2009-10-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hermanová_2010_bp.pdf 1.045Mb PDF View/Open
hermanová_2010_vp.doc 1.820Mb Microsoft Word View/Open
hermanová_2010_op.pdf 291.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account