Biomedicinální aplikace polysacharidů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biomedicinální aplikace polysacharidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, L.
dc.contributor.author Sanétrník, Daniel
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:51:23Z
dc.date.available 2010-07-18T22:51:23Z
dc.date.issued 2010-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11568
dc.description.abstract Byla vypracována literární rešerše na téma biomedicinální aplikace polysacharidů, ve které je shrnuto základní rozdělení derivátů celulózy, rozdělení polymerních léčiv, jejich účinků na organismus. Dále jsou zde popsány rizika spojená s aplikací polymerních látek do orga-nismu. V praktické části byla provedena charakterizace oxycelulózy, kolagenu a jejich směsí pomocí metod UV-VIS, FT-IR a TG. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 2189892 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celulóza cs
dc.subject deriváty cs
dc.subject polysacharidy cs
dc.subject medicinální cs
dc.subject makromolekulární syndrom cs
dc.subject toxikologie cs
dc.subject sterilizace cs
dc.subject mikrobiální cs
dc.subject cellulose en
dc.subject derivatives en
dc.subject polysaccharides en
dc.subject medicinal en
dc.subject macromolecular syndrome en
dc.subject toxicology en
dc.subject sterilization en
dc.subject microbial en
dc.title Biomedicinální aplikace polysacharidů cs
dc.title.alternative Biomedical applications of polysaccharides en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fojtů, Dušan
dc.date.accepted 2010-06-11
dc.description.abstract-translated The literature search on application biomedicinal polysaccharides, which is summarized in the basic distribution of cellulose derivatives, the distribution of polymer drugs, their ef-fects on the organism. It further describes the risks associated with the application of poly-mer materials by organisms. The practical part was conducted characterization oxycellulose, collagen and their mixtures using UV-VIS, FT-IR and TG. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 15834
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sanétrník_2010_bp.pdf 2.088Mb PDF View/Open
sanétrník_2010_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
sanétrník_2010_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account