Hodnocení efektivity programu SAPARD ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení efektivity programu SAPARD ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Barcůchová, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:27:24Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1156
dc.description.abstract Téma této bakalářské práce je Hodnocení efektivity programu SAPARD ve Zlínském kraji. V teoretické části je rozebrán význam a vývoj Evropské regionální a strukturální politiky, definice předvstupního programu SAPARD a priority tohoto programu v České republice. V praktické části jsou představeny všechny tři kola přijímání žádostí o podporu z programu SAPARD ve Zlínském a Olomouckém kraji, s nímž Zlínsko tvoří region soudržnosti NUTS II Střední Morava. cs
dc.format 50 s., 6 s. cs
dc.format.extent 2625638 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2026
dc.subject Evropská regionální politika cs
dc.subject program SAPARD cs
dc.subject NUTS II cs
dc.subject region soudržnosti cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject European regional policy en
dc.subject SAPARD programme en
dc.subject NUTS II en
dc.subject region of cohesion en
dc.subject Zlin region en
dc.title Hodnocení efektivity programu SAPARD ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Evaluation of SAPARD programme effectiveness in Zlín region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.date.vskp-available 2026-05-19
dc.description.abstract-translated The theme of my Bachelor thesis is: Evaluation of SAPARD programme effectiveness in Zlín region. Theoretical part contains the importance and development of European regional and structural policy, definition of SAPARD programme before entry into EU and its priorities in the Czech Republic. In practical part I presented all three rounds of application forms accept to gain support from SAPARD programme in Zlín and Olomouc regions. Zlín region is a part of regional cohesion within NUTS II Middle Moravia. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3549
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
barcůchová_2006_bp.pdfBlocked 2.504Mb PDF View/Open
barcůchová_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
barcůchová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account