Personální informační systém Policie ČR při mimořádných událostech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Personální informační systém Policie ČR při mimořádných událostech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tupý, Jaroslav
dc.contributor.author Minichbauer, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:52:39Z
dc.date.available 2010-07-18T22:52:39Z
dc.date.issued 2010-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11571
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit popis činností vedoucí ke zmírnění negativních dopadů v dů-sledku nefunkčnosti personálního informačního systému Policie ČR při řízení policejních akcí. Teoretická část popisuje ekonomický informační systém Ministerstva vnitra, jehož součástí je personální informační systém policie. Vysvětluje funkci personálního systému Policie. V praktické části je provedena ukázková analýza rizik s vytipováním zranitelných míst a s návrhem protiopatření ke snížení rizik. Autor předpokládá využití této práce jako podklad při vypracování krizových plánů pro provoz personálního informačního systému policie a Ministerstva vnitra. K vypracování diplomové práce byla využita odborná literatura vztahující se k dané problematice. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 1681957 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fyzická bezpečnost cs
dc.subject personální bezpečnost cs
dc.subject režimová bezpečnost cs
dc.subject technická bezpečnost cs
dc.subject programová bezpečnost cs
dc.subject datová bezpečnost cs
dc.subject komunikační bezpečnost cs
dc.subject architektura systé-mu cs
dc.subject riziko cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject physical security en
dc.subject personal security en
dc.subject procedural security en
dc.subject technical safety en
dc.subject program secutity en
dc.subject data security en
dc.subject communications security en
dc.subject system architecture en
dc.subject risk en
dc.subject assests en
dc.subject risk analysis en
dc.subject en
dc.title Personální informační systém Policie ČR při mimořádných událostech cs
dc.title.alternative Personalistic information system of the Police of the Czech Republic in emergencies. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinka, Jan
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create a description of activities to mitigate the negative impacts due to malfunction of personal information system of the police of the Czech Republic in the management of police actions. The theoretical part describes the economic information system of the Ministry of Interior, which includes police personnel information system. It explains the function of the police personnel system. The practical part includes an exem-plary risk analysis with suggestion of vulnerabilities and proposed countermeasures to re-duce risks. The author assumes the use of this work as a basis for drawing up emergency plans for operating police personnel information system and the Ministry of Interior. For the development of this thesis the literature related to the topic was used. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení technologických rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 17498
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
minichbauer_2010_dp.pdf 1.604Mb PDF View/Open
minichbauer_2010_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
minichbauer_2010_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account