Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára
dc.contributor.author Caklová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-18T22:56:30Z
dc.date.available 2010-07-18T22:56:30Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11575
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá založením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teo-retické části jsou shromážděny odborné poznatky týkající se podnikání, služeb, průzkumu trhu, zdrojů financování S využitím těchto poznatků je proveden průzkum místního trhu, PEST analýza a analýza pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Získané výsledky jsou podkladem pro konkrétní projektové řešení nového podniku, jež zahrnuje i finanční plán včetně zakladatelského rozpočtu a výhledu hospodaření na 3 roky. Součástí je také identifikace možných rizik projektu a způsoby jejich eliminace. cs
dc.format 95 s., 41 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2966129 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikání cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject pohostinství cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject služby cs
dc.subject založení podniku cs
dc.subject business en
dc.subject business plan en
dc.subject hospitality en
dc.subject market research en
dc.subject services en
dc.subject establishment of company en
dc.title Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově cs
dc.title.alternative Project of Establishment a New Coffee Lounge in Vyškov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Šárka
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated The graduation thesis deals with the establishment of a new coffee lounge in Vyškov. In the theoretical part is collected the professional knowledge concerning the business, servi-ces, market research, financial resources Based on these findings it is conducted local market research, PEST analysis and analysis by Porter's five forces model. The obtained results are the basis for a concrete project solution addressing a new company, which includes a financial plan, including the founding budget and economic outlook for 3 years. The thesis comprises also the identification of potential risks and the ways of their elimi-nation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 16192
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
caklová_2010_dp.pdf 2.828Mb PDF View/Open
caklová_2010_vp.doc 68Kb Microsoft Word View/Open
caklová_2010_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account