Příprava laboratorních úloh pro předmět Identifikace náhodných procesů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava laboratorních úloh pro předmět Identifikace náhodných procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalčík, Marek
dc.contributor.author Horňák, Radim
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:03:19Z
dc.date.available 2010-07-18T23:03:19Z
dc.date.issued 2010-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11588
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce byla formulace a vzorové vypracování laboratorních úloh z předmětu Identifikace náhodných procesů. Úlohy jsou zaměřeny na vyhodnocení základních statistických vlastností náhodných signálů a na využití náhodných signálů pro identifikaci dynamických systémů. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 909031 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Random signal en
dc.subject generator PNBS en
dc.subject statistical characteristics en
dc.subject regression methods en
dc.subject least squares method en
dc.subject correlation analysis en
dc.subject Náhodný signál cs
dc.subject generátor PNBS cs
dc.subject statistické charakteristiky cs
dc.subject regresní metody cs
dc.subject metoda nejmenších čtverců cs
dc.subject korelační analýza cs
dc.title Příprava laboratorních úloh pro předmět Identifikace náhodných procesů cs
dc.title.alternative Preparation of laboratory tasks for course identification of random processes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The main aim of the Bachelor thesis is formulation and prefigurative elaboration of laboratory tasks for the course Identification of random processes. The tasks are focused in evaluation of basic statistical properties of random signals and utilization of random signals in identification of dynamical systems. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11000
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject stochastické procesy cs
local.subject laboratorní cvičení cs
local.subject stochastic processes en
local.subject laboratory manuals en


Files in this item

Files Size Format View
horňák_2010_bp.pdf 887.7Kb PDF View/Open
horňák_2010_vp.doc 285Kb Microsoft Word View/Open
horňák_2010_op.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account