Snížování nákladů překladatelské firmy Skřivánek pomocí CAT nástrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Snížování nákladů překladatelské firmy Skřivánek pomocí CAT nástrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tupý, Jaroslav
dc.contributor.author Krajíčková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:14:08Z
dc.date.available 2010-07-18T23:14:08Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11614
dc.description.abstract Celosvětová hospodářská krize zbrzdila růst ekonomiky a její dopad se stejně projevil i v mnoha odvětvích a společnostech, firma Skřivánek není výjimkou. Schopnost firmy udržet si pozici na trhu i v této situaci závisí na efektivních řešeních, jak dosáhnout stabilizace, aby toto období přežila. Nutností je nalezení a zavádění opatření pro snížení nákladů. V úvodu je krátce představena firma Skřivánek, čím se zabývá, a je hodnocena její finanční situace. Práce je v teoretické části zaměřena na podstatu obecného pojetí nákladů a ekonomického prospěchu. V praktické jsou nalezeny možnosti, které náklady je firma schopná snížit a jak toho dosáhnout. Cílem práce je nastínit, že implementací překladatelských softwarů (CAT nástrojů) je možné výrazně náklady snížit a dosáhnout tak navíc i konkurenční výhody na trhu. cs
dc.format 56 s., 7 s. cs
dc.format.extent 4009687 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject náklady cs
dc.subject CAT nástroje cs
dc.subject ekonomická krize cs
dc.subject program Across cs
dc.subject program Trados cs
dc.subject analýza cs
dc.subject překladová paměť cs
dc.subject costs en
dc.subject CAT tools en
dc.subject economic depression en
dc.subject Across software en
dc.subject Trados software en
dc.subject analysis en
dc.subject translation memory en
dc.title Snížování nákladů překladatelské firmy Skřivánek pomocí CAT nástrojů cs
dc.title.alternative Cost reduction by CAT tools in Skrivanek Translation Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ulčíková, Danuše
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The global economic depression decelerated the economic growth and affected accordingly many industries and companies. Skrivanek is no exception. Skrivanek's ability to maintain its position in the market also in such situation depends on implementing effective solutions to stabilise the company with the aim to survive the critical period. It was necessary to find and implement the cost reduction measures. At the dissertation beginning, Skrivanek is briefly introduced, providing specification of the company's scope of business and evaluating its financial standing. The dissertation's theoretical part is focused on the substance of the general conception of costs and economic benefit. In the practical part, I tried to find opportunities to reduce certain costs and methods to achieve such reduction. The dissertation aim is to adumbrate the theory that by implementing a translation software (CAT tools) it is possible to reduce considerably the costs and moreover, to achieve competitive advantage in the market. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15435
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krajíčková_2010_bp.pdfBlocked 3.823Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account