Plán sponzorských aktivit společnosti Mitas a.s. v oblasti motocyklového sportu na rok 2011

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Plán sponzorských aktivit společnosti Mitas a.s. v oblasti motocyklového sportu na rok 2011

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Šabacká, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:48:44Z
dc.date.available 2010-07-18T23:48:44Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11672
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem sponzorských aktivit společnosti CGS Tyres/Mitas a.s. v oblasti motocyklového sportu na rok 2011 a zvýšením jejich účinnosti. Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části je na základě sesbírání potřebných informací z literatury a internetových stránek objasněn pojen sponzorství, proces sponzorování, cíle a typy, posloupnost při zpracování sponzorského programu a způsoby měření sponzoringu. V analytické části je představena společnost a provedena analýza současného stavu sponzoringu společnosti a analýza konkurence. V projektové části je navržen plán sponzorování a zvýšení jeho efektivity, vypracována nákladová a riziková analýza tohoto plánu a na závěr zhodnocen jeho přínos společnosti. cs
dc.format 97 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2715145 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikační mix cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject motocyklový sport cs
dc.subject enduro cs
dc.subject motokros cs
dc.subject plochá dráha cs
dc.subject freestyle cs
dc.subject sponzor cs
dc.subject sponzorovaný subjekt cs
dc.subject Communication mix en
dc.subject sponsorship en
dc.subject motorcycle sport en
dc.subject enduro en
dc.subject motocross en
dc.subject speedway en
dc.subject freestyle en
dc.subject sponsor en
dc.subject sponsored subject en
dc.title Plán sponzorských aktivit společnosti Mitas a.s. v oblasti motocyklového sportu na rok 2011 cs
dc.title.alternative Sponzoring plan of activities in Mitas company in motorcycle sport area for year 2011 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maňas, Martin
dc.date.accepted 2010-05-27
dc.description.abstract-translated This thesis deals with project of sponsorship activities of CGS Tyres/Mitas company in the sphere of motorcycle sports in 2011 and with increasing of their effectiveness. The thesis is divided into three parts. In the theoretical part is clarified the term sponsorship, process of sponsorship, goals and types, hierarchy in elaboration of sponsorship programs and ways to measure sponsorship on the bases of gathering of the necessary information from the literature and websites. In the analytical part is presented the CGS Tyres/Mitas company and analysed the current state of company sponsorship and undertook the competition analysis. In the project part is proposed a sponsorship plan and increase of its effectiveness, worked out cost and risk analysis of this plan and in conclusion is reviewed its contribution to the society. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14924
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šabacká_2010_dp.pdf 2.589Mb PDF View/Open
šabacká_2010_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
šabacká_2010_op.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account