Analýza vlivu ceny pitné vody na její spotřebu z pohledu společnosti VaK Kroměříž, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vlivu ceny pitné vody na její spotřebu z pohledu společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Kadlčíková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-18T23:53:42Z
dc.date.available 2010-07-18T23:53:42Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11679
dc.description.abstract Bakalářská práce shrnuje základní poznatky z oblasti vodního hospodářství, analyzuje postupy stanovování ceny a spotřeby pitné vody a zaměřuje se na problematiku realizace prodeje tohoto produktu konkrétní vodohospodářskou společností. Práce se skládá ze dvou hlavních částí - teoretické a praktické. V teoretické části je provedena rešerše literatury, týkající se vodního hospodářství v národních i mezinárodních souvislostech. V praktické části je prostřednictvím několika dílčích analýz identifikována problematika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. a formulováno doporučení pro přijetí inovační marketingové strategie podniku. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 2165619 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pitná voda cs
dc.subject spotřeba cs
dc.subject cena cs
dc.subject analýza cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject monopol cs
dc.subject inovační strategie cs
dc.subject Drinking water en
dc.subject consumption en
dc.subject price en
dc.subject analysis en
dc.subject customer en
dc.subject monopoly en
dc.subject innovation strategy en
dc.title Analýza vlivu ceny pitné vody na její spotřebu z pohledu společnosti VaK Kroměříž, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the effect of price on drinking water consumption from the perspective of VaK Kromeriz, Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jonášová, Marie
dc.date.accepted 2010-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis summarizes the basic knowledge of water management, analyze the processes of pricing and consumption of drinking water and concerns on the sale of this product by concrete water company. The thesis consists of two main sections - theoretical and practical. The theoretical part is conducted by the research literature relating to water management in national and international contexts. The practical part through the several partial analysis identified problems associated with the company Vodovody a kanalizace Kromeriz, Inc. and formulated recommendations for the adoption of innovative marketing strategy. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16980
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kadlčíková_2010_bp.pdf 2.065Mb PDF View/Open
kadlčíková_2010_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlčíková_2010_op.pdf 864.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account