Praktická část: Openhouse Teoretická část: Užitkové sklo pro stolování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Praktická část: Openhouse Teoretická část: Užitkové sklo pro stolování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žižková, Lenka
dc.contributor.author Mimochodek, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:34:39Z
dc.date.available 2010-07-13T16:34:39Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1168
dc.description.abstract Diplomová práce v úvodní části seznamuje čtenáře s vývojem skla od prvopočátků, které jsou spojeny s nejstaršími kulturami, mapuje vývoj ve středověku, končí sklem v současnosti. Ve druhé části se práce zabývá typologií druhů sklenic a předmětů ze skla používaných při současném stolování. Texty doprovází obrazová část, která doplňuje a ilustruje informace v práci obsažené. cs
dc.format cs
dc.format.extent 33440756 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sklo cs
dc.subject stolování cs
dc.subject design cs
dc.subject glass en
dc.subject dining en
dc.subject design en
dc.title Praktická část: Openhouse Teoretická část: Užitkové sklo pro stolování cs
dc.title.alternative Openhaus. Domestic glass en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fišer, Jan
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated Dissertation in its preamble introduces to reader glass evolution since the beginning, which are connected with oldest cultures, it charts development of glass in middle ages, ends with glass nowadays. Second part of the dissertation is concentrating itself on typology of drinking glasses and glass objects normally used in today's dining. Text's are followed with pictorial part, which fills and illustrates information in dissertation included. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 4336
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mimochodek_2006_dp.pdf 31.89Mb PDF View/Open
mimochodek_2006_vp.pdf 427.6Kb PDF View/Open
mimochodek_2006_op.pdf 632.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account