Projekt strategie rozvoje restaurace pro zdravou výživu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt strategie rozvoje restaurace pro zdravou výživu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Bezděk, Filip
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:07:50Z
dc.date.available 2010-07-19T00:07:50Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11697
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci v restauraci pro zdraví - Prašád s ohledem na její potenciální rozvoj a na základě provedené analýzy vytvořit projekt strategie rozvoje, která by zajistila růst tržního podílu restaurace na českém, popřípadě slovenském trhu prostřednictvím vhodné kooperace. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje na oblast managementu malých a začínajících podniků, strategického managementu s ohledem na růst a rozvoj podniku, rozvoj podniku formou franchisingu. Praktická část obsahuje SWOT analýzu restaurace Prašád, individuální hloubkové interview zaměřené na potenciální rozvoj restaurace, analýzu zákazníků, vnitřních procesů a konkurence. Součástí praktické části je také dotazníkové šetření zaměřené na problematiku vegetariánství a zdravého stravování. V závěru analytické části je vypracován projekt strategie rozvoje restaurace pro zdravou výživu, který je podroben časové, nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 104 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5695215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: management v podnikání cs
dc.subject strategický management cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject koncentrace a kooperace firem cs
dc.subject franchising cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Keywords: management of business enterprise en
dc.subject strategic management en
dc.subject concentration and cooperation of companies en
dc.subject franchising en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt strategie rozvoje restaurace pro zdravou výživu cs
dc.title.alternative The Project of Developing Strategy for Healthy Nutrition Restaurant en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nahálka, Michal
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated The main aim of this Master's thesis is to analyze current situation in restaurant for healthy nutrition - Prašád. This analysis is oriented on potential development of company Prašád. On the basis of implementation analyses is necessary to make project of development strategy which ensure increase of market share of company Prašád on Czech or Slovak market by means of appropriate cooperation. Master's thesis is divided on theoretical and practical part. Theoretical part characterizes management of small-scale and starting enterprises, strategic management focused on increase and development of enterprise, development of enterprise by franchising. Practical part includes SWOT analysis, individual depth interview oriented on potential development of company Prašád, analysis of customers, internal processes and competition. Next part of analysis is a questionnaire investigation conversant vegetarianism and healthy eating. At the close of analysis is elaborated project of development strategy for restaurant Prašád which is submitted temporal, costs and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14739
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bezděk_2010_dp.pdf 5.431Mb PDF View/Open
bezděk_2010_vp.doc 68.5Kb Microsoft Word View/Open
bezděk_2010_op.pdf 1.270Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account