Analýza projektů předložených ze Zlínského kraje v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza projektů předložených ze Zlínského kraje v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Pacholíková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:35:15Z
dc.date.available 2010-07-13T16:35:15Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1170
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na Analýzu projektů předložených ze Zlínského kraje v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Práce je rozdělena do pěti částí. V prvních dvou částech je uvedena základní charakteristi-ka Iniciativy Společenství INTERREG, informace o cílech a specifikách jednotlivých pro-gramů včetně základních pokynů pro žadatele. Ve třetí části je specifikován česko-slovenský program. Čtvrtá část obsahuje analýzu projektů předložených ze Zlínského kraje v rámci Iniciativy INTERREG IIIA, hodnocení dosavadních zkušeností a představení vy-braných úspěšných projektů. Poslední kapitola se zabývá pokračováním programu INTERREG IIIA v dalším programovacím období 2007-2013. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 1863938 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Iniciativa Společenství INTERREG IIIA cs
dc.subject analýza cs
dc.subject program cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject programovací období cs
dc.subject the Community Initiative INERREG IIIA en
dc.subject analysis en
dc.subject program en
dc.subject project en
dc.subject the Zlin Region en
dc.subject programming period en
dc.title Analýza projektů předložených ze Zlínského kraje v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA. cs
dc.title.alternative Analysis of projects submitted in the Zlin Region in the framework of the Community Initiative INERREG IIIA en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horáček, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis is aimed at an analysis of projects submitted in the Zlin Region in the frame-work of the Community Initiative INTERREG IIIA. The thesis is divided into five parts. The first two parts deal with the general characteristics of the Community Initiative INERREG IIIA, information about the objectives and particu-larities of the individual programs including the basic requirements for applicants. The third part specifies the Czech-Slovak Program. The forth part includes an analysis of projects submitted in the Zlin Region in the framework of the Community Initiative INERREG IIIA, evaluation of existing experiences and introduction of some selected suc-cessful projects. The last chapter deals with the continuation of the Community Initiative INTERREG IIIA in the upcoming Programming Period of 2007-2013. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3688
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pacholíková_2006_bp.pdfBlocked 1.777Mb PDF View/Open
pacholíková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
pacholíková_2006_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account