Implementace nového projektu na stávající výrobní zařízení ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace nového projektu na stávající výrobní zařízení ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Jakub
dc.contributor.author Galušková, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:28:45Z
dc.date.available 2010-07-19T00:28:45Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11727
dc.description.abstract V této prácí je řešena problematika implementace nového projektu na stávající výrobní zařízení ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. Teoretická část je zaměřena na štíhlou výrobu, mapování hodnotového toku, měření práce a systémy předem určených pohybových časů. Na základě těchto teoretických poznatků byla provedena analýza výrobních linek, které jsou vhodné pro výrobu nového projektu. V projektové části byly definovány návrhy úspor a řešení na současných výrobních zařízeních a dále také nezbytná opatření pro výrobu nového projektu. cs
dc.format 113 s., 11 obr. příloh cs
dc.format.extent 3693976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MOST analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject mapování hodnotového toku cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject vybalancování linky cs
dc.subject MOST Analysis en
dc.subject Project en
dc.subject Value Stream Mapping en
dc.subject Waste en
dc.subject Value en
dc.subject Line balancing en
dc.title Implementace nového projektu na stávající výrobní zařízení ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o. cs
dc.title.alternative Implementation of a new project to existing production facilities in the company DURA Automotive Systems CZ, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Černý, Jaromír
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated In this work is solved the problems of implementing a new project to existing production facilities in company DURA Automotive Systems CZ, Ltd. The theoretical part focuses on lean manufacturing, value stream mapping, work measurement and systems of predetermined motion times. Based on this theoretical, analysis was made of lines, which are suitable for the production of a new project. The project part been defined by savings and solutions to current manufacturing facilities and also the measures necessary for the production of a new project. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 16491
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
galušková_2010_dp.pdf 3.522Mb PDF View/Open
galušková_2010_vp.pdf 36.15Kb PDF View/Open
galušková_2010_op.pdf 30.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account