Finanční analýza společnosti XY, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pálka, Přemysl
dc.contributor.author Foltisová, Denisa
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:28:59Z
dc.date.available 2010-07-19T00:28:59Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11728
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku finanční analýzy. Hlavním cílem je posoudit finanční situaci společnosti XY, a.s. a její vývoj v letech 2003 - 2008, a to především na základě údajů obsažených ve finančních výkazech. Celá práce je členěna do dvou hlavních částí. V teoretické části je zpracována literární rešerše, která se dotýká jednotlivých oblastí finanční analýzy, především jejích metod a finančních výkazů pro ni potřebných. Praktická část bakalářské práce obsahuje představení společnosti a provedení samotné finanční analýzy. Celá práce končí doporučeními pro společnost XY, a.s. cs
dc.format 92 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 1086327 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject vertikální a horizontální analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject pyramidový rozklad rentability cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject vertical and horizontal analysis en
dc.subject ratio analysis en
dc.subject debt management en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject asset management en
dc.subject economic value added en
dc.subject Du Pont Analysis en
dc.title Finanční analýza společnosti XY, a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company XY, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janča, Jan
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the topic financial analysis. The main objective is to assess the financial position of the company XY, a.s. and its development in the years 2003 - 2008, mainly on the basis of information contained in the financial statements. The entire thesis is divided into two main parts. In the theoretical part there is presented literature search, which includes various areas of financial analysis, especially its methods and financial statements required for it. Practical part of the thesis contains introduction of the company and implementation of financial analysis. The entire thesis ends with recommendations for the company XY, a.s. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16070
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
foltisová_2010_bp.pdf 1.036Mb PDF View/Open
foltisová_2010_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
foltisová_2010_op.pdf 41.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account