Výpočet a využití nulových bodů nelineárních rovnic obsažených v inženýrských aplikacích z řídících nebo informačních technologií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výpočet a využití nulových bodů nelineárních rovnic obsažených v inženýrských aplikacích z řídících nebo informačních technologií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fialka, Miloslav cs
dc.contributor.author Fojtů, Jakub cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:36:00Z
dc.date.available 2010-07-19T00:36:00Z
dc.date.issued 2010-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11743
dc.description.abstract Práce se zabývá výpočtem a využitím nulových bodů nelineárních rovnic. Teoretická část práce popisuje numerické metody, které vedou k určení nulových bodů rovnic. V praktické části práce jsou tyto metody realizovány v prostředí Mathematica. K nalezení nulových bodů jsou také použity přímo funkce softwaru Mathematica. Význam hledání nulových bodů je ukázán na příkladech z inženýrských aplikací, zejména z řídících nebo informačních technologií. Cílem práce je popsat způsoby řešení nelineárních rovnic a ukázat jejich využití v praxi. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 1960733 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zero point en
dc.subject root en
dc.subject numerical method en
dc.subject nonlinear en
dc.subject transcendental equation en
dc.subject nulový bod cs
dc.subject kořen cs
dc.subject numerická metoda cs
dc.subject nelineární cs
dc.subject transcendentní rovnice cs
dc.title Výpočet a využití nulových bodů nelineárních rovnic obsažených v inženýrských aplikacích z řídících nebo informačních technologií cs
dc.title.alternative Solution and application of zero points of nonlinear equations included in engineering application of control or information technologies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Charvátová, Hana cs
dc.date.accepted 2010-06-17 cs
dc.description.abstract-translated Work deals with the calculation and application of the zero points of nonlinear equations. The theoretical part describes numerical methods that lead to the determination of zero points of equations. In the practical part, these methods are implemented in the Mathematica environment. To find the zero points are also used directly function of the software Mathematica. Importance of seeking zero points is shown in examples of engineering applications, especially of control or information technologies. The aim is to describe methods of solving nonlinear equations and show their practical use. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16684
dc.date.assigned 2010-03-05 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
fojtů_2010_bp.pdf 1.869Mb PDF View/Open
fojtů_2010_vp.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open
fojtů_2010_op.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account