Marketingový projekt zavedenia novej technológie firmy XYZ na českom a slovenskom trhu.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový projekt zavedenia novej technológie firmy XYZ na českom a slovenskom trhu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Netrdová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:44:08Z
dc.date.available 2010-07-19T00:44:08Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11758
dc.description.abstract Táto diplomová práca obsahuje analýzu českého a slovenského trhu. Cieľom práce je implementácia nového produktu na tieto dva typy trhov. Pojednáva o komunikčnom a informačnom vývoji v posledných 2 rokoch a popisuje gigabitovú bedrôtovú technológiu. Tento nový produkt môže pomôcť vo vylepšení komunikačného kanálu v menej dostupných miestach, ako sú napríklad dediny. Gigabitový bezdrôtový spoj je technológia pracujúca na frekvencii 80 GHz. Marketingové vedomosti a analýzy konkurentov sú využité k pokrytiu väčšej časti trhu s komunikačnou technológiou. cs
dc.format 89 s., 10 s. obr. príloh. cs
dc.format.extent 1821561 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sl
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject provider cs
dc.subject bezdrôtový spoj cs
dc.subject telekomunikačná a informačná technológia cs
dc.subject analýza konkurencie cs
dc.subject širokopásmový prístup cs
dc.subject provider en
dc.subject wireless connection en
dc.subject telecommunication and informatics' technology en
dc.subject competitors analysis en
dc.subject broadband en
dc.title Marketingový projekt zavedenia novej technológie firmy XYZ na českom a slovenskom trhu. cs
dc.title.alternative The marketing project about a new product implementation in Czech and Slovak market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukal, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-01
dc.description.abstract-translated This diploma thesis obtain analyzes of Czech and Slovak markets. Objective of this work is implementation new product on these two types of markets. Dissertate about communicative and informatics' progress in last 2 years and describe gigabyte wireless technology. This new product can help to make better communicative canal in less available places, for example villages. Gigabyte Wireless connection is based on technology which is working on 80 GHz frequency. Marketing knowledge and analyses of competitors are using to cover bigger part of the market with communication and information technology. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15346
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
netrdová_2010_dp.pdf 1.737Mb PDF View/Open
netrdová_2010_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
netrdová_2010_op.pdf 935.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account