Analýza konkurence firmy MIKRA BROKER, a.s. ve zlínském regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurence firmy MIKRA BROKER, a.s. ve zlínském regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michlovská, Linda
dc.contributor.author Marcián, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:44:28Z
dc.date.available 2010-07-19T00:44:28Z
dc.date.issued 2009-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11759
dc.description.abstract Má bakalářská práce "Analýza konkurence firmy MIKRA BROKER, a.s. ve zlínském regionu" se zaměřením na analýzu leasingů, včetně leasingových firem, je zaměřena na zjištění konkurenčních nabídek firem na trhu a následném zlepšení této pozice vůči konkurenci. Vypracovaná SWOT analýza ukazuje na příležitosti a hrozby v okolí podniku a identifikuje silné a slabé stránky podniku, které působí na neustálý běh firmy. Provedl jsem důkladnou a kompletní analýzu konkurenčních firem ve zlínském regionu. Na základě zjištěných a následně vypracovaných informací, budou společnosti doporučeny návrhy, které do budoucna přinesou firmě lepší konkurenční schopnosti na trhu. cs
dc.format 74 s. cs
dc.format.extent 1263725 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza konkurence firmy MIKRA BROKER, a.s. ve zlínském regionu cs
dc.title.alternative MIKRA BROKER, A. S. - An Analysis of their Competitors in the Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2010-01-12
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis "Analysis of competitive firms MIKRA BROKER, as in the Zlin region," focusing on the analysis of leases, including leasing companies, is focused to identify companies competing offers on the market and improve this position over competitors. Prepared SWOT analysis demonstrates the opportunities and threats in the vicinity of the company and identifies strengths and weaknesses of the company, which operates the constant running of the company. I performed a thorough and complete analysis of competing companies in the Zlin region. Based on the information and then drawn up, companies will recommended proposals for the future will bring us more competitive in the market. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13534
dc.date.assigned 2009-10-09
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
marcián_2010_bp.pdf 1.205Mb PDF View/Open
marcián_2010_vp.pdf 376.1Kb PDF View/Open
marcián_2010_op.pdf 296.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account