Problematika řízení zásob ve firmě MetalPlast Lipník n.B. a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika řízení zásob ve firmě MetalPlast Lipník n.B. a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Klimeš, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:45:04Z
dc.date.available 2010-07-19T00:45:04Z
dc.date.issued 2010-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11760
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku řízení zásob v konkrétním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována základním pojmům z oblasti zásob a jejich členění podle určitých kriterií, dále je zaměřena na samotné řízení zásob a metody jež se v této souvislosti užívají. V praktické části se věnuji již charakteristice konkrétní firmy a způsobu řízení určitého vzorku zásob této společnosti. Na závěr se snažím navrhnout vhodné doporučení, které by vedlo ke zlepšení stávající situace. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 3726086 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject zásoby cs
dc.subject metody řízení zásob cs
dc.subject objednací systémy cs
dc.subject ekonomické objednací množství cs
dc.subject náklady na zásoby cs
dc.subject supplies en
dc.subject methods of inventory control en
dc.subject ordering systems en
dc.subject the economic order quantity en
dc.subject inventory costs en
dc.title Problematika řízení zásob ve firmě MetalPlast Lipník n.B. a.s. cs
dc.title.alternative Solving problems in inventory management in the company MetalPlast Lipník n.B. a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petruf, Martin
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on inventory management in a particular company. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to basic concepts in the field of stocks and their breakdown according to certain criterion, is focused on inventory management and methods to be used in this context. The practical part focuses on the characteristics of a particular firm and management methods of a sample of stocks of the company. Finally, I try to suggest appropriate recommendations that would improve the current situation. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15420
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
klimeš_2010_bp.pdfBlocked 3.553Mb PDF View/Open
klimeš_2010_vp.doc 77Kb Microsoft Word View/Open
klimeš_2010_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account