Charakterizace emulzí fotonovou korelační spektroskopií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakterizace emulzí fotonovou korelační spektroskopií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Šenkeříková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:48:30Z
dc.date.available 2010-07-19T00:48:30Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11768
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením velikosti částic emulzí typu olej ve vodě (O/V) s různými poměry olejové a vodné fáze. Emulze byly připraveny metodou EIP (Emulsion Inversion Point, inversní bod emulze) při laboratorní teplotě za přítomnosti směsi dvou emulgátorů o rozdílných hodnotách hydrofilně-lipofilní rovnováhy (HLB). Pro charakteri-zaci emulzí byla použita metoda fotonové korelační spektroskopie (PCS). Ihned po přípravě byla touto metodou u emulzí stanovena velikost a distribuce velikostí částic. Pro hodnocení stability byly emulze uloženy při teplotách 4 °C, 25 °C a 35 °C. Stabilita byla sledována v pravidelných časových intervalech během skladování prostřednictvím změn ve veli-kostech částic a pomocí vizuálního hodnocení. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 1979918 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject emulze cs
dc.subject mikroemulze cs
dc.subject nanoemulze cs
dc.subject fotonová korelační spektrometrie cs
dc.subject PCS cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject emulsion en
dc.subject micro-emulsion en
dc.subject nano-emulsion en
dc.subject photon correlation spectroscopy en
dc.subject PCS en
dc.subject stability en
dc.title Charakterizace emulzí fotonovou korelační spektroskopií cs
dc.title.alternative Characterization of Emulsions using Photon Correlation Spectroscopy en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína
dc.date.accepted 2010-06-01
dc.description.abstract-translated In the graduation thesis, particle size of oil-in-water emulsions with different rations be-tween oil and water phase was studied. The emulsions were prepared using EIP method (Emulsion Inversion Point) at laboratory temperature in the presence of two emulsifiers with different values of hydrophilic-lipophilic balance (HLB). Photon correlation spectros-copy (PCS) was used to evaluate size and distribution of particles in the emulsions imme-diately after their preparation. In order to estimate stability, the emulsions were stored at temperatures of 4 °C, 25 °C and 35 °C. Stability was evaluated from the changes of particle size and visual appearance of emulsions sampled at regular time intervals during the storage. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/205 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and economics of fat, detergent and cosmetics production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 16476
dc.date.assigned 2010-02-22
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šenkeříková_2010_dp.pdf 1.888Mb PDF View/Open
šenkeříková_2010_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
šenkeříková_2010_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account