Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Struhařová, Kateřina cs
dc.contributor.author Kubáč, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T00:50:36Z
dc.date.available 2010-07-19T00:50:36Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11771
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je vypracování projektu transformace českých účetních výkazů na výkazy dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, speciálně dle standardu pro malé a střední podniky. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejprve zaměřím na celosvětovou harmonizaci účetnictví, na kterou navážu problematikou mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále se budu věnovat mezinárodnímu standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky, podle kterého budu provádět převod výkazů. Okomentuji nejdůležitější části tohoto standardu a uvedu případné rozdíly tohoto standardu a české legislativy. V praktické části nejdříve zanalyzuji jednotlivé položky výkazů, aby bylo zřejmé, které položky výkazů budou při převodu na IFRS důležité. Poté se budu zabývat samotným projektem transformace na výkazy dle standardu pro malé a střední podniky. Popíšu, ve kterých oblastech výkazů nastane změna, a poté pomocí převodového můstku zanesu tyto změny do výkazů. Následně zpracuji finální výkazy podle IFRS pro malé a střední podniky a nakonec zhodnotím celý projekt. cs
dc.format 106 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2239341 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mezinárodní standardy účetního výkaznictví cs
dc.subject Harmonizace účetnictví cs
dc.subject IFRS pro malé a střední podniky cs
dc.subject české účetní standardy cs
dc.subject převod výkazů na IAS/IFRS cs
dc.subject International financial reporting standards en
dc.subject Accounting harmonization en
dc.subject IFRS for small and medium sized entities en
dc.subject Czech accounting standards en
dc.subject Transformation of financial statements into IAS/IFRS en
dc.title Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví cs
dc.title.alternative Project of transformation of financial statements of XY, s.r.o. into the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva cs
dc.date.accepted 2010-06-01 cs
dc.description.abstract-translated The subject of my master thesis is to elaborate a project of transformation of Czech financial statements into the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, specially according to standard for small and medium-sized entities. The thesis is divided in two parts, theoretical part and practical part. In the theoretical part I will focus on global accounting harmonization, then I will continue with a description of International Financial Reporting Standards. Further I will present International Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities, which I will use for statements transformation. I will describe the most important parts of this standard and I will carry out a comparision of this standard and Czech accounting legislation. In the practical part I will analyse each item of financial statements to find, which items will be important for the transformation. Then I will aim for the project of transformation of financial statements according to standard for small and medium-sized entities. I will describe the changes in financial statements and I will use a transformation bridge to implement all changes in statements. After that I will make final statements in accordance with IFRS for small and medium-sized entities and finally I will evaluate the whole project. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 15921
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kubáč_2010_dp.pdf 2.135Mb PDF View/Open
kubáč_2010_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
kubáč_2010_op.doc 66Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account