Informační systém pro výrobní firmu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém pro výrobní firmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš cs
dc.contributor.author Rode, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:17:34Z
dc.date.available 2010-07-19T04:17:34Z
dc.date.issued 2010-06-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11830
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nástrojů pro správu katalogových produktů a pro plánování a rozvrhování výroby určených pro firmu DUDR - pilové pásy. Cílem je navrhnout řešení, pomocí něhož bude moci firma (prostřednictvím informačního systému) automaticky plánovat výrobu zadaných objednávek, vytvářet výrobní plán, monitorovat výrobu v reálném čase a jednoduše spravovat katalog svých produktů. Po úvodním seznámení se s teoretickým základem plánování se práce věnuje výběru vhodného řešení plánovacího algoritmu, dále provádí analýzu existujících výrobních informačních systémů a popisuje implementaci jednotlivých nástrojů. V poslední části se práce zaměřuje na analýzu nástroje pro plánování logistiky současného informačního sytému a navrhuje jeho inovační řešení. cs
dc.format 104 s. cs
dc.format.extent 1838951 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject planning en
dc.subject scheduling en
dc.subject Graham's classification en
dc.subject manufacturing management en
dc.subject dispatching rules en
dc.subject manufacturing information system en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject plánování cs
dc.subject rozvrhování cs
dc.subject Grahamova klasifikace cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject řídící pravidla cs
dc.subject výrobní informační systém cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.title Informační systém pro výrobní firmu cs
dc.title.alternative Information system for manufacturing company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zimáček, Tomáš cs
dc.date.accepted 2010-06-24 cs
dc.description.abstract-translated The master's thesis is focused on design and implementation of tools for managing products as well as planning and scheduling of manufacturing for the company DUDR - pilove pasy. The goal of this work is to design a solution, which may enable the company (via its information system) to plan automatically production of their orders, create a manufacturing plan, monitor manufacturing in real-time and simply manage the database of their products. First of all, theoretical planning background is introduced, then the work aims to develop a suitable solution of planning algorithm. Further, it analyzes existing manufacturing information systems and describes an implementation of single tools. In the last part, the work deals with an analysis of the tool for planning logistics of the contemporary information system and designs its innovative solution. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16453
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rode_2010_dp.pdf 1.753Mb PDF View/Open
rode_2010_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
rode_2010_op.doc 260Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account