Návrh úpravy kalkulací nákladů a cen vybraných stávajících výrobků ve společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh úpravy kalkulací nákladů a cen vybraných stávajících výrobků ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtík, František cs
dc.contributor.author Šuláková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:38:31Z
dc.date.available 2010-07-13T16:38:31Z
dc.date.issued 2005-12-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1184
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřea na návrh úpravy kalkulací nákladů a cen vybraných stávajících výrobků ve společnosti XY. V teoretické části uvádím veškeré informace o nákladech a jejich členění a také o problematice kalkulací. Všechny tyto informace slouží jako důležitý podklad pro zpracování praktické části. V praktické části je nejprve představena společnost XY. Dále následuje analýza nákladů a stanovení cenových kalkulací výrobků, přičemž stanovení ceny je provedeno ve dvou částech. V první části je návrh nových cen vytvořený nákladovým způsobem tvorby cena a druhá část obsahuje poptávkový způsob tvorby ceny. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 391266 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Náklady cs
dc.subject klasifikace nákladů cs
dc.subject alokace nákladů cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační vzorce cs
dc.subject prodejní cena výrobků cs
dc.subject nákladový způsob tvorby ceny cs
dc.subject poptávkový způsob tvorby ceny cs
dc.subject costs en
dc.subject costs classification en
dc.subject division of a single expenses involved in a manufacturing process en
dc.subject analysis of all expenses en
dc.subject analysis of all price conditions involved en
dc.subject calculation en
dc.subject formula en
dc.subject pattern used for teh calculation en
dc.subject products retail price based on a manufacturing process en
dc.subject price based on a public or society demand en
dc.title Návrh úpravy kalkulací nákladů a cen vybraných stávajících výrobků ve společnosti XY cs
dc.title.alternative Cost calculation and cost modification in XY Company products en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-25 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor study is focused to prtesent and solve all problems in a costs calculation and costs modification in XY Company existing products. Theory part: In this chapter I disclosed all information needed for costs calculation an all problems involved in this calculation process. All these information are fundamental for complete understanding of a practical part of this study. In a practical part Company XY is being presented. Following information include an analyses of costs and determiantion of costs calculation in a specific product line. Costs determination is presented in two steps. In the first step the exact costs of the product is calculated on the expenses basis involved in a manufacturing process. In the second step the calculation is based on a public or society demand for the product. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2571
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šuláková_2006_bp.pdf 382.0Kb PDF View/Open
šuláková_2006_vp.pdf 329.9Kb PDF View/Open
šuláková_2006_op.pdf 261.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account