Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společností OSEVA, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společností OSEVA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana
dc.contributor.author Kyjovský, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:27:25Z
dc.date.available 2010-07-19T04:27:25Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11854
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou společného podnikání společnosti OSEVA, a.s. na západním a východním trhu. Teoretická část je zaměřena na popis mezinárodního pro-střední a jeho vlivů na mezinárodní podnikání. Dále se zabývá marketingovým výzkumem zahraničních trhů a stanovením strategií pro jednotlivé části marketingového mixu. Součástí teoretické části je také popis zemědělských trhů jednotlivých zemí, ve kterých je analýza prováděna. V praktické části je provedena ekonomická analýza produktové, cenové, distribuční a ko-munikační strategie a analýza zisku západního a východního trhu. Dále je provedena srov-návací analýza ekonomického, sociálního, technologického a kulturního prostředí. Srovná-vací analýza je doplněna SWOT analýzou západního a východního trhu. V závěru práce jsou uvedena doporučení společnosti OSEVA, a.s. k úpravě strategií pro zefektivnění a zvýšení ziskovost prodeje osiv kukuřice na zahraničních trzích. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 994580 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekonomická analýza cs
dc.subject srovnávací analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject cenová strategie cs
dc.subject produk-tová strategie cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject distribuční strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Economical analysis en
dc.subject Competitive analysis en
dc.subject Marketing research en
dc.subject Price strategy en
dc.subject Product strategy en
dc.subject Communication strategy en
dc.subject Distribution strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společností OSEVA, a.s. cs
dc.title.alternative An analysis of common business of OSEVA, a.s. on the western and eastern markets en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef
dc.date.accepted 2010-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with common business of OSEVA, a.s. company on the western and eastern market. The theoretical part is aimed at description international surroundings and their effects on international business. Further it depicts the marketing research of in-ternational markets and assessment of strategies for particular parts of marketing mix. A part of the theoretical part is also a description of agricultural markets of particular coun-tries where the analysis was realised. In the practical part, the economical analysis of product, price, distribution and communi-cation strategy and the analysis of profit of western and eastern market is realised. Next the comparative analysis of economical, social, technological and culture surroundings is pro-vided. The comparative analysis is completed with SWOT analysis of western and eastern market. In the conclusion of the work there are recommendations for OSEVA, a.s. indicated to correct strategies and increase profitability of sale of maize seed on foreign markets. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16147
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kyjovský_2010_bp.pdf 971.2Kb PDF View/Open
kyjovský_2010_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
kyjovský_2010_op.pdf 43.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account