Řízení materiálového toku podle plánu a podle zakázek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení materiálového toku podle plánu a podle zakázek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čujan, Zdeněk
dc.contributor.author Lukačková, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:28:03Z
dc.date.available 2010-07-19T04:28:03Z
dc.date.issued 2010-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11855
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá řízením materiálového toku podle plánu, sledováním zakázky včetně způsobu evidence dat. Jsou zde zpracována teoretická východiska systému plánování a materiálových toků. Praktická relace proběhla ve společnosti AL INVEST Břidličná,a.s., výrobního úseku "Obaly". Je zde popsáno výrobkové portfólio a systém plánování a řízení logistických toků. Cílem práce je analýza současného stavu v systému plánování ve společnosti a identifikace možnosti zlepšení. cs
dc.format 62 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3965434 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject plánování cs
dc.subject zakázka cs
dc.subject material flow management en
dc.subject planning en
dc.subject order en
dc.title Řízení materiálového toku podle plánu a podle zakázek cs
dc.title.alternative Material flow control according plan and contracts en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakubčeková, Júlia
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated My Baccalaureate work deals with the management of material flow within the corporate plan. My work includes the monitoring and recording of contractual data and the process of a theoretical system of planning and material flow. The practical work was held in conjunction with the company, AL INVEST Břidličná, a.s. packaging material production management. The work seeks to outline the system and product portfolio planning and management of the logistical flow. This thesis aims to analyse the current state of the planning system within the company and identify opportunities for future improvement. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15467
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lukačková_2010_bp.pdfBlocked 3.781Mb PDF View/Open
lukačková_2010_vp.doc 150Kb Microsoft Word View/Open
lukačková_2010_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account