Analýza kalkulačního systému společnosti XYZ, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza kalkulačního systému společnosti XYZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris cs
dc.contributor.author Velísková, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T04:40:01Z
dc.date.available 2010-07-19T04:40:01Z
dc.date.issued 2010-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11886
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je analýza kalkulačního systému a nákladového řízení ve výrobním podniku XYZ, s.r.o. Teoretická část práce je věnována problematice nákladů a jejich členění, alokaci nákladů a zejména pak kalkulacím a jednotlivým kalkulačním metodám. V praktické části následuje po představení společnosti analýza nákladů z hlediska jejich členění. V další části je podrobně analyzován současný stav řízení nákladů a kalkulací v podniku. Na základě identifikovaných nedostatků jsou na závěr teoretické části uvedeny návrhy na optimalizaci kalkulačního systému prostřednictvím nového kalkulačního vzorce. cs
dc.format 71 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3115949 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject náklady cs
dc.subject klasifikace nákladů cs
dc.subject alokace nákladů cs
dc.subject kalkulace nákladů cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject přímé náklady cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject costs en
dc.subject costs classification en
dc.subject allocation of costs en
dc.subject calculation of costs en
dc.subject calculating formula en
dc.subject direct costs en
dc.subject overhead costs en
dc.title Analýza kalkulačního systému společnosti XYZ, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of calculation system in the company XYZ, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cimbálek, Oldřich cs
dc.date.accepted 2010-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor's thesis is an analysis of the calculating system and management of costs in the manufacturing company XYZ, Ltd. The theoretical part of the work is devoted to the problems of costs and their breakdown, allocation of costs and especially to calculations and individual calculating methods. In the practical part, after presentation of the company, follows an analysis of costs from the aspect of their structuring. In the next section is a detailed analysis of the current state of costs management and calculations in the company. On the basis of identified insufficiencies at the conclusion of the theoretical section are stated proposals for optimization of the calculating system via a new calculating formula. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16153
dc.date.assigned 2010-04-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
velísková_2010_bp.pdf 2.971Mb PDF View/Open
velísková_2010_vp.pdf 33.48Kb PDF View/Open
velísková_2010_op.pdf 63.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account