Projekt využití metody ABC ve firmě STAR 21 Networks, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití metody ABC ve firmě STAR 21 Networks, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Coufal, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:39:24Z
dc.date.available 2010-07-13T16:39:24Z
dc.date.issued 2006-08-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1188
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tvorbou projektu procesního řízení nákladů metodou Activity Based Costing ve společnosti STAR 21 Networks, a.s. Teoretická část práce rekapituluje z dostupných literárních pramenů současné metody řízení nákladů v návaznosti na využívané nákladové kalkulace podniku a nastiňuje nezbytné souvislosti pro následnou aplikaci těchto poznatků v konkrétním projektu zavedení procesního řízení nákladů v podnikové praxi. Základem praktické části je vypracování projektu využití strategického ABC modelu pro rozhodování ve firmě včetně verifikace vyprojektovaného řešení. Závěrem je předložena nákladová a časová analýza realizace projektu s ohledem na konkrétní podmínky v podniku. cs
dc.format 82 s., 14 s obr. příloh. cs
dc.format.extent 2439404 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Proces cs
dc.subject Aktivita cs
dc.subject Procesní řízení nákladů cs
dc.subject ABC cs
dc.subject ABM cs
dc.subject Kalkulace cs
dc.subject Náklady cs
dc.subject Alokace nákladů cs
dc.subject Režijní náklady cs
dc.subject Process en
dc.subject Activity en
dc.subject Process Cost Management en
dc.subject ABC en
dc.subject ABM en
dc.subject Calculations en
dc.subject Costs en
dc.subject Cost Allocation en
dc.subject Overhead Costs en
dc.title Projekt využití metody ABC ve firmě STAR 21 Networks, a.s. cs
dc.title.alternative A Project Of Using The ABC Method In The Company STAR 21 Networks, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2006-09-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with creating a project of process cost management using the Activity Based Costing method in the company STAR 21 Networks, a.s. The theoretical section of the thesis recapitulates, using available literary sources, the current methods of cost management in relation to the company's cost calculations used, and outlines the necessary relations for the subsequent application of these information in a particular project of introducing process cost management in the company practice. The basis of the practical section is drawing up a project of utilizing the strategic ABC model in decision making in the company including verification of the projected solution. The conclusion contains a cost and time analysis of the project implementation with regard to the specific conditions in the company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3802
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
coufal_2006_dp.pdfBlocked 2.326Mb PDF View/Open
coufal_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
coufal_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account