Riadenie ľudských zdrojov v závode Vodné elektrárne

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Riadenie ľudských zdrojov v závode Vodné elektrárne

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štáblová, Iveta
dc.contributor.author Chmelina, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:43:11Z
dc.date.available 2010-07-13T16:43:11Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1195
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je podať návrhy na skvalitnenie vybraných činností v oblasti riadenia ľudských zdrojov v závode Vodné elektrárne. Pri riešení vychádzam z teoretickej časti, ktorá je zostavená z poznatkov dostupných v slovenských a zahraničných publikáciách a z analýzy súčasného stavu, v akom sa vybrané činnosti riadenia ľudských zdrojov v závode Vodné elektráne nachádzajú. Z týchto častí vychádzajú návrhy a projekt na skvalitnenie činností získavania, výberu, prijímania, adaptácie a uvoľňovania zamestnancov. cs
dc.format 89 s., 12 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 1581970 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject ľudské zdroje cs
dc.subject riadenie cs
dc.subject zamestnanec cs
dc.subject zamestnávateľ cs
dc.subject závod cs
dc.subject talent cs
dc.subject adaptácia cs
dc.subject vzdelávanie cs
dc.subject human resources en
dc.subject management en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject plant en
dc.subject talent en
dc.subject adaptation en
dc.subject education en
dc.title Riadenie ľudských zdrojov v závode Vodné elektrárne cs
dc.title.alternative Management of human resources in plant Vodné elektrárne en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rudlová, Lucie
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The object of my registered job is present suggestions on enhancement chosen activities in area management of human resources in Water electric generating plant. Near solution I come out from theoretical part, which is formation from knowledge, available in Slovak and foreing publication and from analyse centemporary state, in what chosen activities management of human resources in Water electric generating plant are. From these activities outgoing suggestions and project on enhancement activity obtaining taken, receiving, adaptation and purging personnel. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3870
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
chmelina_2006_dp.pdfBlocked 1.508Mb PDF View/Open
chmelina_2006_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
chmelina_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account