Komunikace firmy Simona Zemanová, s.r.o. (vnímání značky Benetton)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace firmy Simona Zemanová, s.r.o. (vnímání značky Benetton)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika cs
dc.contributor.author Vymětalová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:43:58Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:29Z
dc.date.issued 2006-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1196
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou komunikace firmy Simona Zemanová, s.r.o. a vnímáním značky Benetton. Ve své práci jsem použila teoretické znalosti, znalosti z pra-xe a také marketingový výzkum. Práce popisuje neexistenci některých forem marketingo-vých komunikací a problém zanedbávání stávajících forem marketingových komunikací firmy. V práci je zhotovena analýza současné situace i návrhy na její zlepšení. cs
dc.format 83 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5910185 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 15.05.2011 cs
dc.subject Benetton cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject značka cs
dc.subject franchising cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Benetton en
dc.subject marketing communications en
dc.subject brand en
dc.subject franchising en
dc.subject marketing research en
dc.title Komunikace firmy Simona Zemanová, s.r.o. (vnímání značky Benetton) cs
dc.title.alternative Simona Zemanová company, Ltd. communication (perception of Benetton brand) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán cs
dc.date.accepted 2006-05-31 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to analyse communication of the firm Simona Zemanová, Ltd. and perception of Benetton brand. I used thoretical, practical knowledge and also mar-keting research. The thesis describes the nonexistence some forms of marketing communi-cations and the problem of the neglected contemporary elements of marketing communi-cations. This thesis contain also the analysis the contemporary situation and suggustions how to solve it. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2652
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vymětalová_2006_bp.pdf 5.636Mb PDF View/Open
vymětalová_2006_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
vymětalová_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account