Komunikační strategie pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Váverková, Jindřiška
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:44:29Z
dc.date.available 2010-07-13T16:44:29Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1198
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na komunikační strategii pro neziskovou organizaci Oblastní charita v Uherském Hradišti. Cílem práce je navrhnout pro Charitu komunikační strategii, která by vedla k lepší informovanosti veřejnosti, k upevnění dobrého jména Charity a také k získání dalších sponzorů a dárců, bez nichž se práce v charitě všeobecně neobejde. cs
dc.format 67 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 1886123 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject služba cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject práce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject důvěra cs
dc.subject řešení cs
dc.subject ochota cs
dc.subject strategie cs
dc.subject předpoklad cs
dc.subject příležitost cs
dc.subject propagace cs
dc.subject non-profit organization en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject service en
dc.subject public en
dc.subject employees en
dc.subject work en
dc.subject communication en
dc.subject requirements en
dc.subject research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject trust en
dc.subject resolution en
dc.subject willingness en
dc.subject strate-gy en
dc.subject condition en
dc.subject oportunity en
dc.subject promotion en
dc.title Komunikační strategie pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti cs
dc.title.alternative Communication strategy for Local Charity in Uherské Hradiště en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated My diploma thesis is focused on communication strategy for non-profit organization Local Charity in Uherské Hradiště.The aim of this dissertation is to suggest communication strategy for the Charity which would lead to better foreknowledge of the public, build up a good name of the Charity and to get sponsors and donors who are unexpendable fort functioning of the Charity. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2804
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
váverková_2006_dp.pdf 1.798Mb PDF View/Open
váverková_2006_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
váverková_2006_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account