Projekt marketingové komunikace firmy ŘEMPO VEGA, s.r.o. zaměřený na maloobchodní prodejnu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace firmy ŘEMPO VEGA, s.r.o. zaměřený na maloobchodní prodejnu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Vaculíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:39:14Z
dc.date.available 2010-07-19T05:39:14Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11994
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové komunikace zaměřené na nově vybudovanou maloobchodní prodejnu firmy ŘEMPO VEGA. Cílem projektu je zvýšení povědomí o firmě, nalezení nové skupiny zákazníků na spotřebitelském trhu a zvýšení spo-kojenosti stávajících zákazníků. V teoretické části je obecně popsána problematika marke-tingové komunikace a jejich nástrojů. Je zde nastíněn teoretický základ marketingového výzkumu a SWOT analýzy. Analytická část se zaměřuje na stručnou charakteristiku firmy ŘEMPO VEGA a její současný vývoj, bude provedena SWOT analýza a průzkum pomocí dotazníkového šetření. V projektové části jsou navrženy jednotlivé nástroje komunikačního mixu zaměřené na podporu prodeje v maloobchodní prodejně. Na závěr je projekt podroben nákladové, časové a rizikové analýze. cs
dc.format 97 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 4445411 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject public relations cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject databáze zákazníků cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Keywords: marketing communications en
dc.subject advertising en
dc.subject personal selling en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject customer databases en
dc.subject marketing research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace firmy ŘEMPO VEGA, s.r.o. zaměřený na maloobchodní prodejnu cs
dc.title.alternative The project of marketing communications focused on retail store of company ŘEMPO VEGA, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2010-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a project of marketing communications aimed at the newly built retail store of company ŘEMPO VEGA. The project aims to increase awareness of the company, find new groups of customers in the consumer market and increasing the satisfaction of existing customers. In the theoretical part the issue of marketing communications and their instruments is generally described. It also outlines the theoretical basis of marketing research and SWOT analysis. The analytical part focuses on a brief description of the com-pany ŘEMPO VEGA and its current development, a SWOT analysis will be made and also a survey by a questionnaire. The individual instruments of communiaction mix are designed in the project part to promote sales in a retail store. At the end, the project is subjected to cost, time and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15377
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2010_dp.pdf 4.239Mb PDF View/Open
vaculíková_2010_vp.doc 66Kb Microsoft Word View/Open
vaculíková_2010_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account