Stanovení vitaminu B2 v produktech živočišného původu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stanovení vitaminu B2 v produktech živočišného původu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Hábová, Magda
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:45:40Z
dc.date.available 2010-07-13T16:45:40Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1203
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo stanovit obsah vitaminu B2 v živočišných produktech. Vitamin B2, nazývaný jako riboflavin, byl stanovován ve vepřovém a v hovězím mase, v kuřecích, krůtích, vepřových a hovězích játrech a tavených sýrech. Ke stanovení riboflavinu byla použita chromatografická metoda HPLC s UV/VIS detekcí. Odborná literatura uvádí množství vitaminu B2 v těchto zvolených živočišných produktech vyšší, než bylo zjištěno při analýze pomocí HPLC. Nižší naměřené hodnoty riboflavinu mohou souviset s podmínkami při skladování živočišných produktů, transportu do prodejen nebo přechováváním v prodejních prostorách, kde byly živočišné produkty intenzivně vystaveny světelnému záření. Záření v rozmezí 420 až 560 nm způsobuje rychlý úbytek riboflavinu. cs
dc.format 91 cs
dc.format.extent 1287861 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vitamin B2 cs
dc.subject riboflavin cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject živočišné produkty cs
dc.subject vepřové maso cs
dc.subject hovězí maso cs
dc.subject játra cs
dc.subject tavené sýry cs
dc.subject vitamin B2 en
dc.subject riboflavin en
dc.subject HPLC en
dc.subject animal products en
dc.subject pork en
dc.subject beef en
dc.subject liver en
dc.subject processed cheese en
dc.title Stanovení vitaminu B2 v produktech živočišného původu cs
dc.title.alternative The determination of the vitamine B2 in animal's food products en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated The topic of this Master thesis was to determine the amount of vitamine B2 contained in animal products.Vitamine B2, also known like riboflavin, was measured in a pork and beef meat, in chicken, turkey, pork and beef livers and in processed cheese. To determine the amount of riboflavin, the High Performance Liquid Chromatography (HPLC) method with UV/VIS detector was used.The amount of riboflavin in these products showed that its amount was determined lower than was publicated in science paper till now. It could be probably caused by shelf-.life of animal products during transportation or during storage in shops, where these products are exposed to the light. Sunny radiation in the range of 420 to 560 nm causes rapid loss of riboflavin. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/203 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and economics of fat, detergent and cosmetics production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2281
dc.date.assigned 2005-10-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hábová_2006_dp.pdf 1.228Mb PDF View/Open
hábová_2006_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
hábová_2006_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account