Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě MAGNETON A. S.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě MAGNETON A. S.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlačka, Milan
dc.contributor.author Buchtíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:46:15Z
dc.date.available 2010-07-13T16:46:15Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1205
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám otázkou zásobování ve společnosti Magneton, a.s., patřící do skupiny strojírenských podniků. Cílem teoreticko-metodické části je shrnout poznatky z literatury, týkající se členění zásob, jejich funkce, skladováni, optimalizace zásob až po popis moderních přístupů k řízení zásob.V analytické části jsem popsala společnost Magneton a.s., seznámila s organizační strukturou, definovala pravomoci a povinnosti jednotlivých orgánů společnosti a popsala útvar nákupu, kde jsem strávila většinu času mé praxe. Následně se zaměřila na samotné zásoby společnosti a začala se zabývat řešením problému spojeného s řízením zásob. V této práci jsem se rozhodla věnovat systému just-in-time. Magneton a.s. je strojírenskou firmou, která tento systém již využívá. Stále však dochází ke zdokonalování tohoto systému ať už restrukturalizací organizační struktury nebo se snaží o odstranění problémů vzniklých právě touto metodou řízení. Snažila jsem se navrhnout řešení a jistá opatření, aby došlo ke zdokonalení tohoto systému. A na závěr této práce jsem aplikovala pokročilejší metodu JIT II přímo na Magneton a.s. Určila postupné kroky realizace informačních toků tohoto systému, vyzvedla jeho přínosy pro firmu Magneton a.s. cs
dc.format 72 s., 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 452239 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zásoby cs
dc.subject logistika cs
dc.subject metody řízení cs
dc.subject Kanban cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject stocks en
dc.subject logistic en
dc.subject just-in-time en
dc.subject abc en
dc.subject Kanban en
dc.subject suppliers en
dc.title Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě MAGNETON A. S. cs
dc.title.alternative Solutions of problems concerning managing of stocks in the Magneton company. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-26
dc.description.abstract-translated In my Thesis I'm dealing with logistic department in Magneton a.s. This company is a member of a machine-industries group .The main objective of the theoretic-methodic part is to summarize the facts from the literature which refer to structuring of reserves, stocking, optimalization and description of the modern ways how to manage stores. In the analytic part I charactered Magneton company, introduced organizational structure, defined authorities and responsibilities of each authority in the company. I also described the buying branch where I spent the most of my working time. Sequentially I target the generally resources in company and dealt with problems of managing resources. I decided to deal with just-in-time system in this study. Magneton a.s. is a machinery firm which is already using this system. This system is improving all the time by restructuring of the organizational structure or by other methods. I tried to suggest solution and action how to improve this system. I applied more complicated method JIT II on Magneton a.s. I set adequate steps for realization of this system and highlighted it's adventages for the company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2462
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
buchtíková_2006_bp.pdf 441.6Kb PDF View/Open
buchtíková_2006_vp.pdf 470.9Kb PDF View/Open
buchtíková_2006_op.pdf 283.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account