Finanční analýza podnikatelského subjektu a návrh optimalizace kapitálu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza podnikatelského subjektu a návrh optimalizace kapitálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nejezchleba, Miroslav
dc.contributor.author Jakešová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:26:39Z
dc.date.available 2010-07-19T06:26:39Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12091
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy podnikatelského subjektu, ze které budou vyvozena opatření pro zkvalitnění finanční pozice. V teoretické části je popsána charakteristika finanční analýzy a především využití jejích metod. V části analytické jsou tyto poznatky aplikovány a zhodnocena finanční situace ve firmě i její úspěšnost hospodaření. Další částí této práce je návrh na optimalizaci kapitálové struktury pomocí obecných metod.V závěru budou shrnuty návrhy na zlepšení celkové finanční situace ve firmě. cs
dc.format 54 s., 7 s. příloh. cs
dc.format.extent 3257640 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject liabilities en
dc.subject financial analysis en
dc.subject ratios en
dc.subject equity en
dc.subject balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.title Finanční analýza podnikatelského subjektu a návrh optimalizace kapitálu cs
dc.title.alternative Financial analysis of entrepreneutrial subject and proposal for optimization capital en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Knápková, Adriana
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to develop a financial analysis of the business entity. From the analysis have been inferred the measures leading to improvement of the financial position. In the theoretical part has been given a characterization of the financial analysis, especially the utilization of its methods In the analytical part the knowledge has been applied and the financial situation of the company and its management prosperity have been evaluated. The next part of this work introduces a proposal for capital structure optimalization by means of general methods. In the conclusion have been summarized the proposals for improvement of the whole financial situation of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16083
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jakešová_2010_bp.pdf 3.106Mb PDF View/Open
jakešová_2010_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
jakešová_2010_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account