Odstranění NEL, BTEX ze saturované zóny v prostoru Balakomu a.s. Opava Komárov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Odstranění NEL, BTEX ze saturované zóny v prostoru Balakomu a.s. Opava Komárov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Minařík, Miroslav
dc.contributor.author Miosgová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:47:40Z
dc.date.available 2010-07-13T16:47:40Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1209
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování NEL a BTEX ze saturované zóny. Tato práce shrnuje technologie čerpání podzemních vod, čištění vod a zemin kontaminovaných NEL a BTEX, včetně dočištění saturované a nesaturované zóny. Předmětem této diplomové práce je vyhodnotit optimální technologii čerpání a čištění vod, dále stanovit optimální režim čerpání podzemních vod a stanovit optimální typ čistícího zařízení pro čerpané vody kontaminované NEL a BTEX v prostoru firmy Balakom, na základě dřívějších měření. Dále monitorovat zájmové území a stanovit možnosti dočištění lokality. cs
dc.format 81 cs
dc.format.extent 2642226 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject NEL cs
dc.subject BTEX cs
dc.subject saturovaná zóna cs
dc.subject sanace cs
dc.subject čerpání cs
dc.subject stripování cs
dc.subject gravitační odlučovač cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject bioventing cs
dc.subject non-polar extractable substances en
dc.subject BTEX en
dc.subject saturated zone en
dc.subject sanitation en
dc.subject pumping en
dc.subject air stripping en
dc.subject gravity separator en
dc.subject biodegradation en
dc.subject bioventing en
dc.title Odstranění NEL, BTEX ze saturované zóny v prostoru Balakomu a.s. Opava Komárov cs
dc.title.alternative Non-polar extractable substances and BTEX removal from a saturated zone in the area of the Balakom Inc. Opava Komárov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Píštěk, Vlastimil
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The thesis deals with aspects of non-polar extractable substances and BTEX removal from a saturated zone. The paper summarizes technological solutions concerning water pumping, water treatment, and treatment of soil with non-polar extractable substances and BTEX contamination, including secondary treatment of both saturated and unsaturated zones. Based on previous measurements, the purpose of the present study was to evaluate optimal technology of water pumping and sanitation as well as to determine optimal regime of water pumping and optimal type of water treatment for the pumped waters contamined by non-polar extractable substances and BTEX in the area of the Balakom company. Monitoring of the designated area and determination of possible secondary treatment was also carried out. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2880
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
miosgová_2006_dp.pdf 2.519Mb PDF View/Open
miosgová_2006_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
miosgová_2006_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account