Projekt marketingové komunikace společnosti VOMA, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace společnosti VOMA, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal cs
dc.contributor.author Tomášek, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T06:59:19Z
dc.date.available 2010-07-19T06:59:19Z
dc.date.issued 2010-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12157
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvořit projekt realizace marketingových komunikačních aktivit společnosti VOMA, s.r.o. Diplomová práce je rozdělena do teoretické, analytické a projektové části. Teoretická část práce se zabývá základními nástroji marketingové komunikace a také jednotlivými složkami komunikačního mixu. Teoretická část představu-je východiska pro tvorbu analytické a projektové části. Analytická část diplomové práce se zabývá analýzami vnějšího a vnitřního prostředí podniku a také popisuje současný stav komunikačních aktivit společnosti. Projektová část vychází z analýz získaných v analytické části. Na základě těchto zjištěných skutků je sestaven marketingový komunikační plán pro období od května do prosince roku 2010. Komunikační plán je také podroben časové, nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 1269713 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject communication mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing research en
dc.subject cost analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace společnosti VOMA, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project Marketing Communications for VOMA, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janušová, Eva cs
dc.date.accepted 2010-05-27 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to create a project of marketing communication activities of company VOMA, s.r.o. This thesis consist of theoretical, analytical and project part. Theoretical part describes the basic tools of marketing communication and the individual components of the communication mix. The theoretical part presents the analytical basis for the creation of a project. The analytical part includes an analysis of external and internal environment of the company and the current communication activities. Project part is based of the analysis obtained in the analytical section. Based on the identified facts is drawn up a marketing communication plan for the period from May to December 2010. Communication plan is also subject to time, cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 14929
dc.date.assigned 2010-03-29 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tomášek_2010_dp.pdf 1.210Mb PDF View/Open
tomášek_2010_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
tomášek_2010_op.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account