Daňová soustava v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Daňová soustava v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Mikesková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:50:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:05Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1215
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Daňová soustava v České republice" je komparace daňových systémů ve vybraných zemích se stávajícím systémem uplatňovaným v České republice. V úvodu je nastíněn vývoj vnímání samotného pojmu "daně", především s akcentem na jejich měnící se historickou úlohu. Těžiště práce spočívá v rozboru současné daňové soustavy v České republice vycházející z právní úpravy zákonem č. 212/1992 Sb. a její komparaci s daňovými systémy vybraných evropských zemí. Bakalářská práce se rovněž zabývá problematikou zavedení rovné daně v podmínkách České republiky. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení dopadů možných změn v daňovém systému ČR. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 591319 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 06.01.2008
dc.subject daň cs
dc.subject daňová soustava cs
dc.subject rovná daň cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject tax en
dc.subject tax system en
dc.subject flat tax en
dc.subject Czech Republic en
dc.title Daňová soustava v České republice cs
dc.title.alternative The Tax system in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor's thesis on the Tax system in the Czech Republic is to compare different tax systems in given countries with the system applied in the Czech Republic. Introduction draws the attention to the historical development of tax definition and its role. The thesis is focused on analysis of the current tax system in the Czech Republic which complies with the law no. 212/1992 Dig. and its comparison with tax systems of given European countries. Furthermore a possibility to implement the flat tax in the Czech Republic is analysed. In the conclusion the impacts of possible changes on the tax system in the Czech Republic are assessed. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2230
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mikesková_2006_bp.pdfBlocked 577.4Kb PDF View/Open
mikesková_2006_vp.pdf 1.153Mb PDF View/Open
mikesková_2006_op.pdf 1.257Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account