Hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti DHL (Czech republic) s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti DHL (Czech republic) s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Miloslava
dc.contributor.author Batík, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:26:35Z
dc.date.available 2010-07-19T07:26:35Z
dc.date.issued 2009-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12208
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji motivaci, faktory, které ji ovlivňují, kritéria, metody a důvod hodnocení pracovníků, systém odměňování a mzdovou politiku v České republice. V praktické části stručně charakterizuji poslání společnosti DHL (Czech republic) s.r.o. a její historii. Popisuji personální činnost této společnosti, popisuji zaměstnanecké programy, hodnotící metody a organizaci hodnocení pracovníků v praxi. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 1106511 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject systém odměňování cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject hodnotící metody cs
dc.subject kritéria hodnocení cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject mzdová politika cs
dc.subject Motivation en
dc.subject evaluation en
dc.subject remuneration system en
dc.subject personnel management en
dc.subject evaluation methods en
dc.subject evaluation criteria en
dc.subject education en
dc.subject development en
dc.subject wage policy en
dc.title Hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti DHL (Czech republic) s.r.o. cs
dc.title.alternative Evaluation and remuneration of workers at DHL (Czech republic) s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stuchlík, Jan
dc.date.accepted 2010-01-20
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the motivation, the factors affecting it, criteria and methods for the assessment of workers, pay system and wage policy in the Czech Republic. The practical section briefly characterizes the mission DHL (Czech Republic) s.r.o. and history of DHL. I describe personal activities of the company, employee programs, assessment methods and organization of the workers in praktice. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13436
dc.date.assigned 2009-10-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
batík_2010_bp.pdf 1.055Mb PDF View/Open
batík_2010_vp.pdf 284.0Kb PDF View/Open
batík_2010_op.pdf 247.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account