Komunikační strategie neziskové organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim cs
dc.contributor.author Olejník, Luděk cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:51:29Z
dc.date.available 2010-07-13T16:51:29Z
dc.date.issued 2006-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1220
dc.description.abstract Práce se zabývá komunikační strategií zemské knihovny Dolního Rakouska (NÖ Lande-sbiblitohek v St. Pöltenu). Práce je postavena na teoretické základě, který úzce souvisí s danou problematikou. Objevují se zde pojmy jako plán marketingové komunikace v uve-dení jednotlivých kroků, vztahy s veřejností (Public Relations), image a veřejné mínění. V další části se nachází analýza stávajícího stavu v knihovně v oblasti komunikace a pro-pagace. Tato analytická část je uvedena krátkou historií knihovny. Následuje situační ana-lýza z pohledu jednotlivých částí propagačního mixu a analýza příležitostí a ohrožení for-mou SWOT analýzy. V závěrečné projektové části pokračuje marketingový plán definicí cílů komunikace a sta-novení strategie k dosažení těchto cílů. Na závěr je uveden způsob realizace a hodnocení navrhovaného marketingového plánu cs
dc.format 83 s., 4s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1421748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject knihovna cs
dc.subject rakousko cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject propa-gační mix cs
dc.subject public relations cs
dc.subject reklama cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject non-profit sector en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject library en
dc.subject Austria en
dc.subject marketing plan en
dc.subject promotion mix en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Komunikační strategie neziskové organizace cs
dc.title.alternative Communication strategy for library NÖ Landesbibliothek (Austria) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is engaged in comunication strategy of NÖ Landesbiblitohek in St. Pölten in Niederösterreich. This work is based on theoretical part which is very close to chosen pro-blems. There are used words like the marketing plan, Public Relations, image and public opinion. In the next part there is the analysis of the real level in communication and publicity. This analysis begins with a short historical introduction of the library. Then the situation analy-sis follows with a view of particular parts of promotion mix and the SWOT analysis. The last part of thesis continues with the marketing plan with definitions of the goals of the communication and makes the strategie to real the goals. There is a method of realization and the classification of proposed marketing plan at the end of my thesis. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2782
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
olejník_2006_dp.pdfBlocked 1.355Mb PDF View/Open
olejník_2006_vp.doc 75Kb Microsoft Word View/Open
olejník_2006_op.doc 65.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account