Optimalizace financování investiční akce ve společenství vlastníků jednotek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace financování investiční akce ve společenství vlastníků jednotek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vítková, Blanka
dc.contributor.author Polcerová, Zdenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:51:45Z
dc.date.available 2010-07-13T16:51:45Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1221
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci poskytuji přehled o formách financování investičních akcí ve společenství vlastníků jednotek. Pro společenství je základní způsob financování oprav ukládání měsíčních záloh na opravy. Dále mohou využít ke zhodnocení části peněz ze záloh na opravy termínovaného vkladu a stavebního spoření. V případě potřeby si mohou u banky zažádat o poskytnutí úvěru. Mým hlavním cílem je, na základě získaných informací, najít optimální způsob financování konkrétní investiční akce ve společenství. cs
dc.format 61 s., 13 s. příloh cs
dc.format.extent 951136 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject společenství vlastníků jednotek cs
dc.subject investiční akce cs
dc.subject financování cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject termínovaný vklad cs
dc.subject community of owners en
dc.subject investements en
dc.subject finance en
dc.subject optimalization en
dc.subject credit en
dc.subject limited deposit en
dc.title Optimalizace financování investiční akce ve společenství vlastníků jednotek cs
dc.title.alternative Optimalization of financement of investment community of owners building units en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-25
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I am giving an overview of finance form of investement actions in the communities of owners of building units. For the community is the basic method of the finance repairs of the putting the monthly advances for repairs. Further can be used for the increasing the value of the part money from the advance payment for the repairs of the limited deposit and saving for the construction of houses. In case of the necessity it is possible to ask for credit. My main aim on the base of obtained information is to find the optimal method of the finance of the certain investements in the community. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2520
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
polcerová_2006_bp.pdf 928.8Kb PDF View/Open
polcerová_2006_vp.pdf 398.3Kb PDF View/Open
polcerová_2006_op.pdf 331.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account