Projekt strategie rozvoje firmy Trhači s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt strategie rozvoje firmy Trhači s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Hrtáňová, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:31:11Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12220
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na strategický management a řešení problematiky strategického rozvoje firmy, která poskytuje specializované služby v oboru trhací techniky. Hlavním cílem práce je zpracovat návrh možné strategie pro zajištění rozvoje firmy vedoucí k upevnění její pozice na trhu. První, teoretická část, shrnuje základní teoretické poznatky a východiska týkající se strategického řízení a procesu tvorby strategie. V praktické části je zpracována analýza současné situace firmy a jejího postavení na trhu jako předpoklad pro vymezení základních směrů možného rozvoje firmy. Závěrečná část práce obsahuje projekt strategického rozvoje firmy, který je podroben nákladové, časové a rizikové analýze. cs
dc.format 102 s. (132 803 znaků), 8 s. cs
dc.format.extent 2176797 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 03.05.2030
dc.subject strategie cs
dc.subject strategické řízení cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject strategy en
dc.subject strategic management en
dc.subject competitive advantage en
dc.title Projekt strategie rozvoje firmy Trhači s.r.o. cs
dc.title.alternative Strategic development project of Trhači s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pivnička, Michal
dc.date.accepted 2010-05-31
dc.date.vskp-available 2030-05-03
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on strategic management and deals with the strategic development of a company which provides specialized services in the field of blasting techniques. The main aim is to propose a strategy that leads the firm toward further development and consolidation of its position in the market. The theoretical section summarizes the general theoretical knowledge and basis of strategic management and strategic management process. The practical section contains the current situation analysis of the firm and its position in the market, which is a prerequisite for defining the basic directions for further development of the company. The final section contains the company's strategic development project, which is subjected to cost, time and risk analyses. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15257
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrtáňová_2010_dp.pdfBlocked 2.075Mb PDF View/Open
hrtáňová_2010_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
hrtáňová_2010_op.doc 66Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account