Vliv nearomatického oleje na fyzikální a mechanické vlastnosti a zpracovatelnost kaučukových směsí vytlačováním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv nearomatického oleje na fyzikální a mechanické vlastnosti a zpracovatelnost kaučukových směsí vytlačováním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Holý, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:33:53Z
dc.date.available 2010-07-19T07:33:53Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12225
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá porovnáním fyzikálně mechanických vlastností kaučukových směsí a jejich zpracovatelských vlastností. Od 1. 1. 2010 nabyla v platnost evropská směrnice č.79/769/EHS, která stanovuje nutnost používání nearomatických olejů v kaučukových směsí namísto aromatických olejů. Důvodem je škodlivost aromatických uhlovodíků na živé organismy v dosud používeném typu oleje. V práci jsou porovnány fyzikálně mechanické vlastnosti kaučukových směsí s původním olejem a nearomatickým olejem, které jsou stanoveny laboratorními zkouškami firmy Mitas, a.s. Dále jsou v této práci porovnány zpracovatelské vlastnosti obou směsí při zpracování u vytlačovací linky firmy Mitas, a.s. V závěru je popsána následná korekce vytlačovací hlavy (vytlačovací šablony) z důvodů odlišného narůstání směsi za hubicí při zachování stejných vytlačovacích podmínek a odzkoušení pláště s modifikovanou kaučukovou směsí na zkušebně IGTT, a.s. cs
dc.format 89 cs
dc.format.extent 8859400 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kaučuková směs cs
dc.subject fyzikálně - mechanické vlastnosti cs
dc.subject vytlačování cs
dc.subject vytlačovací hlava cs
dc.subject nearomatický olej cs
dc.subject Rubber compound en
dc.subject physical mechanical properties en
dc.subject extrusion en
dc.subject extrusion die en
dc.subject non-aromatic oil en
dc.title Vliv nearomatického oleje na fyzikální a mechanické vlastnosti a zpracovatelnost kaučukových směsí vytlačováním cs
dc.title.alternative Influence of nonaromatic oil on physical and mechanical properties and workability of rubber en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maňas, Miroslav
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis is concerned with comparison of physical mechanical properties of rubber compounds and their processing conditions. On the 1.1.2010 the European directive No. 79/769/EHS determining necessity of non - aromatic oils in rubber compound istead of the aromatic ones came into force. The reason is the harmfulness of aromatic hydrocarbons to living organisms in currently used oil. This thesis compares physical mechanical qualities of rubber compounds with the original oil and non-aromatic oil, which are determined by laboratory tests of Mitas company. Further on this work deals with comparison of processing conditions of both rubber compounds by the extrusion at the extruding machine Mitas company. At the conclusion of the thesis is described the subsequent correction of the extrusion die because of different swelling of the compound behind die by preservation of the same extruding conditions and testing of the tyre with modified rubber compound in IGTT testing laboratory. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 14267
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holý_2010_dp.pdf 8.448Mb PDF View/Open
holý_2010_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
holý_2010_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account