Analýza vnitřní komunikace ve firmě Sauer-Danfoss a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vnitřní komunikace ve firmě Sauer-Danfoss a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komínková, Miroslava
dc.contributor.author Mieresová, Katarína
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:51:57Z
dc.date.available 2010-07-13T16:51:57Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1222
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vnútrofiremnej komunikácie a jej vplyvu na motiváciu a spokojnosť zamestnancov vo firme Sauer-Danfoss a.s. Jej hlavným cieľom je zhromaždiť informácie o súčasnej situácií a na základe analýzy navrhnúť potrebné odporúčania ako zvýšiť úroveň a efektívnosť vnútrofiremnej komunikácie a spôsobu prenosu firemných a motivačných informácií, ktoré sú určené zamestnancom. V teoretickej časti sú rozpracované literárne zdroje k téme vnútorná komunikácia vo firme, prenos motivačných informácií, medzikulturálna komunikácia a firemné ciele. Praktická časť zahrňuje históriu a výrobkové portfólio firmy, popis komunikačných prostriedkov používaných vo firme a následne analýzu efektívneho využívania firemnej komunikácie a spokojnosti pracovníkov, ktorá bola uskutočnená na základe dotazníkového šetrenia. cs
dc.format 69 s., 7 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 990702 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikácia cs
dc.subject vnútrofiremná komunikácia cs
dc.subject komunikačné kanály cs
dc.subject verbálna a neverbálna komunikácia cs
dc.subject formálna a neformálna komunikácia cs
dc.subject spätná väzba cs
dc.subject komunikačné nástroje cs
dc.subject medzikulturálna komunikácia cs
dc.subject communication en
dc.subject internal communication en
dc.subject communication channels en
dc.subject verbal and non-verbal communication en
dc.subject formal and informal communication en
dc.subject feedback en
dc.subject means of communication en
dc.subject intercultural communication en
dc.title Analýza vnitřní komunikace ve firmě Sauer-Danfoss a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of internal communication of the Sauer-Danfoss Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with internal communication analysis and its influence to motivation and personnel satisfaction in Sauer-Danfoss Inc. The main aim of this thesis is to create information about present situation of the company and suggest the recommendation how to improve level and effect of the internal communication in the company and the way of transfer of information to motivate employees on the basis of this analysis. In the theo-retic part there are literary sources of the topic about internal communication, transfer of motivated information, intercultural communication and corporate vision. Practical part covers history and portfolio of the company, description of communication and personnel satisfaction of employees that has been applied in terms of the questionnaire. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3227
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mieresová_2006_bp.pdfBlocked 967.4Kb PDF View/Open
mieresová_2006_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
mieresová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account