Finanční analýza firmy TRADIX UH, a.s. jako východisko pro optimalizaci řízení pohledávek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy TRADIX UH, a.s. jako východisko pro optimalizaci řízení pohledávek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křen, Jiří
dc.contributor.author Mizerová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-19T07:36:27Z
dc.date.available 2010-07-19T07:36:27Z
dc.date.issued 2009-12-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12233
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy firmy TRADIX UH, a.s. Cílem této práce je zhodnotit vývoj finanční situace ve firmě a navrhnout opatření ke zlepšení řízení pohledávek. Teoretická část poskytuje pohled na problematiku finanční analýzy, jejích metod a ukazatelů. Dále je zde obsažena úloha pohledávek, možnosti zajištění a vymáhání. V analytické části provádím vlastní finanční analýzu a na jejím základě zpracuji návrh k optimalizaci řízení pohledávek. V závěru práce hodnotím ze zjištěných informací dosavadní vývoj. cs
dc.format 71 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1912446 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject oběžný majetek cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject cizí kapitál cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject řízení pohledávek cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject assets en
dc.subject debts en
dc.subject long-term possession en
dc.subject short-term assets en
dc.subject shareholders'capital en
dc.subject foreign capital en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject account receivable management en
dc.title Finanční analýza firmy TRADIX UH, a.s. jako východisko pro optimalizaci řízení pohledávek cs
dc.title.alternative Financial analysis of a company TRADIX UH, Inc. as a way for the optimal account receivable management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2010-01-18
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with a financial analysis of the TRADIX UH, Inc. The aim of this thesis is evaluate development of the contemporary situation of the company and suggest steps for improvement accounts receivable management. The theoretical part provides a view of the financial analysis problems, its methods and indicators. Furthermore it contains the prospective on the role of accounts receivable, possibilities of provision and enforcement. In the analytical part I perform my own financial analysis and consequently on its base I make suggestions for the optimal account receivable management. In conclusion I assess existing development on the base of the established information. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13468
dc.date.assigned 2009-10-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mizerová_2010_bp.pdf 1.823Mb PDF View/Open
mizerová_2010_vp.pdf 216.6Kb PDF View/Open
mizerová_2010_op.pdf 276.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account