Marketingový plán firmy RENTAL s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán firmy RENTAL s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipec, Jiří
dc.contributor.author Bílková, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:52:16Z
dc.date.available 2010-07-13T16:52:16Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1223
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce nazvané "Marketingový plán firmy RENTAL s.r.o." je sestavení marketingového plánu pro společnost, která působí na současném trhu jako síť videopůjčoven nesoucí jednotný název EUROtip. Tento plán směruje k dosažení spokojenosti zákazníka díky uplatnění komunikační strategie zaměřené na podporu prodeje. Obsahem plánu je definování cílů společnosti, zvolení strategie za účelem jejich dosažení a praktické vyjádření stanovené strategie. Nechybí zde ani shrnutí teoretických poznatků z prostudované odborné literatury vztahující se k tématu práce. cs
dc.format 56 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1566669 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Marketingové plánování cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject marketingová kontrola cs
dc.subject Marketing planning en
dc.subject marketing plan en
dc.subject SWOT analyse en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject communication strategy en
dc.subject sales promotion en
dc.subject budget en
dc.subject marketing control en
dc.title Marketingový plán firmy RENTAL s.r.o. cs
dc.title.alternative Marketing plan of the RENTAL s.r.o. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-16
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Marketing plan of the RENTAL s.r.o. company". The aim of this bachelor thesis is to develop a marketing plan for a company that runs a network of video rental stores - called EUROtip. This plan intends to increase customer's satisfaction by implementing a communication strategy through sales support activities. The work contains a definition of the company's goals, identification of a strategy, which is in line with these goals and practical steps of their implementation. Theoretical knowledge connected with this topic from professional literature is also mentioned in the thesis. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2459
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bílková_2006_bp.pdfBlocked 1.494Mb PDF View/Open
bílková_2006_vp.pdf 361.3Kb PDF View/Open
bílková_2006_op.pdf 191.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account