Vliv dusíku a fosforu na chemické složení bramborových hlíz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv dusíku a fosforu na chemické složení bramborových hlíz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar cs
dc.contributor.author Svobodová, Hana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:53:12Z
dc.date.available 2010-07-13T16:53:12Z
dc.date.issued 2006-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1226
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce bylo sledovat vliv stupňovaných dávek dusíku a fosforu na výnos a chemické složení hlíz velmi raných brambor. Problematika byla řešena formou nádobového pokusu. Hlízy byly sklizeny po 90 dnech vegetace, kdy jsou v konzumní zralosti. Po jejich zvážení a spočítání byly analyzovány na obsah sušiny, škrobu, fosforu, dusíku, hrubé bílkoviny a jednotlivých aminokyselin. Vysoké množství dusíku použitého ke hnojení brambor sice zvyšovalo výnos hlíz, ale mělo negativní vliv na syntézu škrobu, bílkovin a aminokyselin. Stupňované dávky fosforu se projevily ve zvyšování obsahu tohoto prvku v sušině bramborových hlíz při současném snižování množství škrobu v čerstvé hmotě. Vliv fosforu na výnosové parametry brambor se projevil jako statisticky nevýznamný. cs
dc.format 72 s., 19 s. příloh cs
dc.format.extent 910719 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject brambory cs
dc.subject dusík cs
dc.subject fosfor cs
dc.subject hnojení cs
dc.subject sušina cs
dc.subject škrob cs
dc.subject hrubá bílkovina cs
dc.subject aminokyseliny cs
dc.subject potatoes en
dc.subject nitrogen en
dc.subject phosphorus en
dc.subject fertilization en
dc.subject dry matter en
dc.subject starch en
dc.subject crude protein en
dc.subject aminoacids en
dc.title Vliv dusíku a fosforu na chemické složení bramborových hlíz cs
dc.title.alternative Influence of nitrogen and phosphorus on chemical compound of potato tubers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kráčmar, Stanislav cs
dc.date.accepted 2006-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma thesis was to follow the influence of graded concentrations of nitrogen and phosphorus on harvest and chemical composition of tubers of very earlymaturing potatoes. The issue was solved by the form of pot experiment. The tubers were harvested after 90 days of vegetation, when they were in the stage of consumer maturity. After their weighing and counting they were analyzed on the content of the dry matter, starch, phosphorus, nitrogen, rough protein and single amino-acids. The high content of nitrogen used for fertilization of potatoes increased the harvest of tubers, but it had negative effect on synthesis of starch, proteins and amino-acids. The graded concentrations of phosphorus became evident by increase of content of this element in the dry matter of potato tubers at simultaneous decrease of content of starch in the fresh matter. The influence of phosphorus on the harvest parameters became evident as statistically insignificant. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/203 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a hygiena výživy cs
dc.thesis.degree-discipline Economics and hygiene of nutrition en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 2193
dc.date.assigned 2005-10-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2006_dp.pdf 889.3Kb PDF View/Open
svobodová_2006_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2006_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account