Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce ve firmě Meopta-optika,a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce ve firmě Meopta-optika,a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Mezihoráková, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:53:38Z
dc.date.available 2010-07-13T16:53:38Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1228
dc.description.abstract Základem této bakalářské práce bylo posoudit význam týmové práce ve firmě Meopta-optika, a.s. Teoretická část obsahuje obecný popis a vysvětlení podstaty týmové práce, po-pis jak by měl vypadat ideální tým a jaké jsou nejčastěji používané styly vedení týmu. Analytická část je zaměřena na prozkoumání současného stavu týmové práce ve firmě Meopta-optika a.s., první část se zaměřuje na prozkoumání týmových rolí v jedné skupině spolupracujících lidí, druhá část ukazuje preferované styly vedení pro vedoucí jednotlivých oddělení. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 1291108 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tým cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject podoba týmu cs
dc.subject týmové role cs
dc.subject styly vedení týmu cs
dc.subject team en
dc.subject team work en
dc.subject team form en
dc.subject team role en
dc.subject styles of lead team en
dc.title Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce ve firmě Meopta-optika,a.s. cs
dc.title.alternative Team work and her influance over escalation efficiency work in firm Meopta-optika,a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pěcha, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of thesis is to consider the meaning of team work in firm Meopta-optika, a.s. The-oretic part includes common description and explication essence of team work, description how should ideal team look like, and what are the most often used styles of management team. Analytical part is bent on reconnaissance contemporary position team work in firm Meopta-optika, a.s., the first part survey on reconnaissance team role in one group of coo-perative people, the second part shows preferred styles of leading for leadership in particu-lar department. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4071
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mezihoráková_2006_bp.pdf 1.231Mb PDF View/Open
mezihoráková_2006_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account