1. Teoretická část: Vizuální styl galerií. 2. Praktická část: Vizuální styl galerie.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Vizuální styl galerií. 2. Praktická část: Vizuální styl galerie.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wolf, Dušan cs
dc.contributor.author Macek, Marek cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T08:15:38Z
dc.date.available 2010-07-19T08:15:38Z
dc.date.issued 2010-05-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12303
dc.description.abstract Práce hodnotí a porovnává vizuální styl vybraných pěti galerií spravovaných státem a pěti galerií v soukromém sektoru v České republice. Sleduje vývoj vizuálního stylu jednotli-vých institucí a jeho současnou podobu. Významná část práce se věnuje jednotlivým znač-kám a aplikacím vizuálního stylu. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 1868700 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject jendnotný vizuální styl cs
dc.subject značka cs
dc.subject barva cs
dc.subject písmo cs
dc.subject font cs
dc.subject rastr cs
dc.subject speciální aplikace cs
dc.subject galerie cs
dc.subject mu-zea cs
dc.subject Národní galerie v Praze cs
dc.subject Galerie hlavního města Prahy cs
dc.subject Moravská galerie v Brně cs
dc.subject Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze cs
dc.subject Západočeská galerie v Plzni cs
dc.subject Moravská galerie v Brně cs
dc.subject Dům umění města Brna cs
dc.subject Wannieck Galery Brno cs
dc.subject Galerie Václava Špály cs
dc.subject DOX cs
dc.subject unitary visual style en
dc.subject brand en
dc.subject colour en
dc.subject writing en
dc.subject font en
dc.subject raster en
dc.subject special application en
dc.subject gallery en
dc.subject muse-ums en
dc.subject National Gallery in Prague en
dc.subject City Gallery Prague en
dc.subject Moravian Gallery in Brno en
dc.subject Museum of Decorative Arts in Prague en
dc.subject West Bohemian Gallery in Pilsner en
dc.subject Brno House of Arts en
dc.subject Wannieck Gallery Brno en
dc.subject Gallery of Václav Špála en
dc.subject DOX en
dc.title 1. Teoretická část: Vizuální styl galerií. 2. Praktická část: Vizuální styl galerie. cs
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Corporate Design of Fine Art Galleries. 2. Practical part: Corporate Design of Fine Art Gallery. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Illík, Rostislav cs
dc.date.accepted 2010-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The work evaluates and compares visual style of five chosen art galleries ran by the state and five art galleries in the private sector in the Czech Republic. It watches the evolution of the visual style of the particular institutions and its current appearance. The significant part of the work aims at the particular brands and aplications of the visual style. en
dc.description.department Kabinet teoretických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/226 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 13876
dc.date.assigned 2009-12-01 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
macek_2010_bp.pdf 1.782Mb PDF View/Open
macek_2010_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
macek_2010_op.doc 67Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account