Projekt zavádění systému řízení managementu jakosti a jeho základního pilíře procesního řízení v ZP M-A

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zavádění systému řízení managementu jakosti a jeho základního pilíře procesního řízení v ZP M-A

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromková, Ludmila
dc.contributor.author Pavlíček, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:54:42Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:30Z
dc.date.issued 2006-08-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1232
dc.description.abstract Diplomová práce je projektem pro provedení certifikace zdravotní pojišťovny v České republice. Práce odpovídá na hypotézy a otázky, do jaké míry lze využít norem ČSN EN ISO 9001:2001 na řízení jakosti v neziskovém sektoru, a to ve zdravotnictví v organizacích, které spravují prostředky veřejného zdravotního pojištění. Dále se zabývá tím, do jaké míry může změna řízení jakosti ve zdravotní pojišťovně být přenesena do nadhodnoty ve službách pro její pojištěnce, jaké procesy je nutné zavést pro měření zvy-šování jakosti ve službách. V závěru budou všechny poznatky využity pro vytvoření obecných doporučení pro systém veřejného zdravotního pojištění v CR. cs
dc.format 122 s., 11 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 2028959 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.08.2011
dc.subject certifikace cs
dc.subject ČSN EN ISO 9001:200x cs
dc.subject příručka jakosti cs
dc.subject politika jakosti cs
dc.subject proces cs
dc.subject validace cs
dc.subject certification en
dc.subject quality manual en
dc.subject process en
dc.subject validation en
dc.title Projekt zavádění systému řízení managementu jakosti a jeho základního pilíře procesního řízení v ZP M-A cs
dc.title.alternative The project of the system management quality and process directing at the ZP M-A and his implementing en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Darmopilová, Zuzana
dc.date.accepted 2006-09-08
dc.description.abstract-translated The thesis is project certification of the health insurance company in the Czech republic. The thesis answer the question how much use standards of quality CSN EN 9001:2001 for directing quality non-profit segment and how much could be a change of the directing quality at health insurance company transfer to surplus to service for her insureds, what forms of process is necessarily set up for measurement increases the quality of service. At the end all of the knowledge will be used for creaiting universal recommendation for system of health insurance in the Czech republic. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3961
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pavlíček_2006_dp.pdfBlocked 1.934Mb PDF View/Open
pavlíček_2006_vp.doc 955.5Kb Microsoft Word View/Open
pavlíček_2006_op.doc 1.105Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account