Long Chain Branched Polypropylene with Nucleating Agent

DSpace Repository

Language: English čeština 

Long Chain Branched Polypropylene with Nucleating Agent

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Kučerová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-19T08:47:24Z
dc.date.available 2010-07-19T08:47:24Z
dc.date.issued 2010-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12345
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je studie krystalizace a vlastností polypropylenu s dlouhými větvemi (LCB PP), který obsahuje komerčně dostupné alfa-nukleační/zjasňující činidlo Millad 3988 na bázi 1,3;2,4-bis(3,4-dimetylbenzyliden)sorbitolu. Pro srovnání byl studován také standardní polypropylen. LCB PP byl vyvinut pro zlepšení pevnosti taveniny, a tak se může výhodně používat pro zpracování metodami, jako je tvarování či vyfukování. Tyto metody se obvykle používají pro výrobu obalů, kde se často požaduje také průzračnost materiálu. Z toho důvodu je pochopení krystalizace LCB PP obsahující zjasňující činidlo prakticky důležité. V této práci byly vzorky z LCB PP, a také ze standardního PP zkrystalizovány za použití různých podmínek. Dále pak byla hodnocena kinetika krystalizace a morfologie. Byly také zkoumány optické vlastnosti. Bylo zjištěno, že přidání Milladu 3988 výrazně neovlivňuje krystalizaci a morfologii LCB PP. cs
dc.format 67 s cs
dc.format.extent 13112710 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvětvený polypropylen cs
dc.subject zjasňující činidlo cs
dc.subject Millad 3988 cs
dc.subject krystalizace cs
dc.subject Long chain branched polypropylene en
dc.subject clarifying agent en
dc.subject Millad 3988 en
dc.subject crystallization en
dc.title Long Chain Branched Polypropylene with Nucleating Agent cs
dc.title.alternative Long Chain Branched Polypropylene with Nucleating Agent en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Lubomír
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this Master thesis is to study the crystallization and properties of long chain branched polypropylene (LCB PP) containing commercial alfa-nucleating/clarifying agent Millad 3988 based on 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol. For comparison also standard polypropylene is studied. LCB PP has been developed to improve melt strength, thus it can be advantageously processed by techniques such as thermoforming of blow molding. These methods are usually used for packaging application where also clarity is often required. Thus, the understanding of crystallization of LCB PP containing clarifying agent is on high interest. In the work, samples from LCB PP and also standard PP are crystallized using several conditions. Then the crystallization kinetics and morphology is evaluated. Also optical properties are analyzed. It has been found that the addition of Millad 3899 does not significantly influences the crystallization and morphology of LCB PP. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14998
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kučerová_2010_dp.pdf 12.50Mb PDF View/Open
kučerová_2010_vp.pdf 173.4Kb PDF View/Open
kučerová_2010_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account